Forme de studii

Programa de formare profesională inițială a subofițerilor de ordine și securitate publică debutanți de nivel CO3

Numărul total de ore: 640 (600 ore instruire; 40 ore evaluare).

Durata: 117 zile cu forma de organizare la zi.

Baza admiterii: angajarea în structurile de ordine și securitate publică ale Ministerului Afacerilor Interne

Competențe generale:

 1. etica, deontologia și integritatea;
 2. acordarea de sprijin polițienesc;
 3. comunicarea profesională;
 4. aplicarea tehnicilor specifice conflictologiei;
 5. tehnicile/tacticile de intervenție profesională;
 6. normele de sănătate și securitate a muncii.

Competențe specifice:

 1. cercetarea contravențiilor;
 2. constatarea infracțiunilor;
 3. menținerea, asigurarea și restabilirea ordinii publice;
 4. supravegherea și controlul circulației pe drumurile publice.

Denumirea unității de curs/ modulului:

 • aplicarea normelor de etică, deontologie și integritate profesională;
 • bazele statului și dreptului;
 • aplicarea tehnicilor de comunicare și soluționare a conflictelor in context profesional;
 • aplicarea tehnicilor și tacticilor de intervenție polițienească;
 • pregătirea fizică;
 • acordarea sprijinului polițienesc persoanelor;
 • cercetarea contravențiilor;
 • constatarea infracțiunilor;
 • menținerea ordinii publice;
 • asigurarea și restabilirea ordinii publice;
 • supravegherea și controlul circulației pe drumurile publice.

Programa de formare continuă în domeniul intervenției profesionale

Numărul total de ore: 360.

Durata:   9 săptămâni cu forma de organizare la zi.

Baza admiterii: Actul administrativ al angajatorului privind delegarea la cursul de formare profesională continuă

Competențe generale:

 1. aplicarea cadrului legal cu privire la folosirea forței, mijloacelor speciale și

armei de foc;

 • comunicarea profesională și tactică;
 • acordarea de sprijin persoanelor.

Competențe specifice:

 1. aplicarea acțiunilor primare de intervenție;
 2. aplicarea tehnicilor de autoapărare;
 3. aplicarea măsurilor coercitive cu aplicarea forței fizice;
 4. aplicarea măsurilor coercitive cu aplicarea mijloacelor speciale;
 5. aplicarea măsurilor coercitive cu aplicarea armei de foc.

Denumirea unității de curs/ modulului:

 • tehnicieni de intervenție profesională;
 • monitor de intervenție profesională;
 • instructor de intervenție profesională.

Pentru desfășurarea cursurilor de perfecționare/ specializare/ reciclare ale angajaților subdiviziunilor MAI:

Programa de pregătire continuă a personalului serviciului de gardă și dispecerat

Numărul total de ore: 48.

Durata:   5 zile cu forma de organizare la zi sau online.

Baza admiterii: actul administrativ al angajatorului privind delegarea la cursul de formare profesională continuă.

Competențe generale:

Comunicarea în context profesional.

Competențe specifice:

 1. monitorizarea ordinii și securității publice;
 2. utilizarea, eliberarea și păstrarea armelor de foc și a mijloacelor speciale;
 3. gestionarea activităților de urmărire și blocare;
 4. gestionarea evenimentelor în masă, raportarea deciziilor luate și a acțiunilor întreprinse;
 5. gestionarea informațiilor primite de la cetățeni;
 6. recepționarea informațiilor privind catastrofele și disfuncționalitățile tehnice;
 7. aplicarea reglementărilor legale în privința unui incident.

Denumirea unității de curs/modulului:

 • Noțiuni generale privind activitatea Serviciului de Gardă;
 • Utilizarea în activitatea de serviciu a Programei Microsoft Office (Excel, Word) şi a poștei electronice „Zimbra”;
 • Regimul de pază şi control al accesului în sediile MAI;
 • Sistemul TETRA (stații radio staționare şi portabile). Posibilitățile şi capacitățile tehnice, precum şi utilizarea acestora în diferite situații de serviciu;
 • Modul de evidență, păstrare, primire/predare a armamentului  din dotare și a mijloacelor speciale;
 • Tehnici și strategii  practice de comunicare prin telefon și soluționare ale conflictelor în raport cu diferite  categorii de persoane;
 • Modul de aplicare a planurilor speciale;
 • Controlul emoțional – inteligența emoțională;
 • Lucrul cu  „Baza centralizată de date”.

Programa de formare continuă a angajaților MAI în domeniul asigurării și restabilirii ordinii publice

Numărul total de ore: 26.

Durata:   3 zile cu forma de organizare la zi sau online.

Baza admiterii: actul administrativ al angajatorului privind delegarea la cursul de formare profesională continuă

Competențe generale:

Aplicarea tehnicilor și tacticilor de intervenție

Competențe specifice:

 1. asigurarea ordinii publice;
 2. restabilirea ordinii publice.

Denumirea unității de curs/modulului:

 • Considerațiuni generale cu privire la asigurarea şi restabilirea ordinii publice;
 • Dispozitivele de asigurare a ordinii publice;
 • Dispozitivele şi procedeele de restabilire a ordinii publice.

Programa de formare continuă a polițiștilor în domeniul prevenirii și combaterii traficului de droguri

Numărul total de ore: 16.

Durata:   2 zile cu forma de organizare la zi sau online.

Baza admiterii: actul administrativ al angajatorului privind delegarea la cursul de formare profesională continuă

Competențe generale:

Aplicarea normelor de etică, deontologie şi integritate profesională

Competențe specifice:

 1. identificarea particularităților preparării drogurilor;
 2. prevenirea circulației și consumului de droguri;
 3. investigarea infracțiunilor legate de circulația ilegală a drogurilor.

Denumirea unității de curs/modulului:

 • Caracteristica generală a traficului de droguri. Clasificarea drogurilor;
 • Particularitățile preparării drogurilor;
 • Formele și metodele de prevenire a circulației și consumului de droguri;
 • Investigarea infracțiunilor legate de circulația ilegală a drogurilor. Măsurile de securitate la documentarea traficului de droguri.

Programa de formare continuă a polițiștilor în domeniul delicvenței juvenile

Numărul total de ore: 16.

Durata:   2 zile cu forma de organizare la zi sau online.

Baza admiterii: actul administrativ al angajatorului privind delegarea la cursul de formare profesională continuă

Competențe specifice:

 1. prevenirea delicvenței juvenile;
 2. organizarea și desfășurarea activităților de informare și sensibilizare a copiilor;
 3. metode și recomandări privind comunicarea cu copiii care sunt în situaţie de risc sau sunt pasibili de a intra în conflict cu legea;
 4. conlucrarea cu autoritățile responsabile în domeniul protecției și asigurării drepturilor copiilor;
 5. organizarea activității de deținere a evidențelor proprii a minorilor cu comportament delicvent/deviant.

Denumirea unității de curs/modulului:

 • Noțiuni generale: delicvența, devianța, prevenirea violenței, neglijării, exploatării şi traficului de copii, acțiuni de sensibilizare etc.;
 • Prevenirea delicvenței juvenile. Organizarea și desfășurarea activităților de informare și sensibilizare a copiilor;
 • Metode și recomandări privind comunicarea cu copiii care sunt în situaţie de risc sau sunt pasibili de a intra în conflict cu legea;
 • Conlucrarea cu autoritățile responsabile în domeniul protecției și asigurării drepturilor copiilor;
 • Măsurile de prevenire a delicvenței juvenile;
 • Organizarea activității de deținere a evidențelor proprii a minorilor cu comportament delicvent/deviant şi răspunderea contravențională și penală a minorilor.

Programa de formare continuă a polițiștilor în domeniul prevenirii și combaterii infracțiunilor cibernetice

Numărul total de ore: 14.

Durata:   2 zile cu forma de organizare la zi sau online.

Baza admiterii: actul administrativ al angajatorului privind delegarea la cursul de formare profesională continuă

Competențe specifice:

 1. Analiza infracțiunilor informatice;
 2. Analiza formelor de manifestare a criminalității cibernetice;
 3. Particularități ale efectuării acțiunilor inițiale de UP și MSI;
 4. Cercetarea infracțiunilor informatice.

Denumirea unității de curs/modulului:

 • Considerații generale privind infracțiunile informatice;
 • Analiza formelor de manifestare a criminalității cibernetice;
 • Particularități ale efectuării acțiunilor inițiale de urmărire penală și măsurilor speciale de investigație;
 • Acțiuni realizate la etapa ulterioară a cercetării infracțiunilor informatice;
 • Recomandări pentru investigații aprofundate.

Programa de specializare a subofițerilor de poliție în domeniul investigații infracțiuni

Numărul total de ore: 248.

Durata:   40 zile cu forma de organizare la zi.

Baza admiterii: actul administrativ al angajatorului privind delegarea la cursul de formare profesională continuă

Competențe generale:

 1. comunicarea în activitatea de investigații;
 2. tactica de intervenție.

Competențe specifice:

 1. prevenirea și descoperirea contravențiilor și infracțiunilor;
 2. activitatea specială de investigații;
 3. combaterea delictelor legate de traficul ilicit de persoane;
 4. utilizarea mijloacelor tehnice speciale în activitatea specială de investigații;
 5. analiza informațiilor.

Denumirea unității de curs/modulului:

 • Comunicarea în activitatea de investigații;
 • Tactica de intervenție;
 • Prevenirea și descoperirea contravențiilor și infracțiunilor;
 • Activitatea specială de investigații;
 • Combaterea delictelor legate de traficul ilicit de persoane;
 • Utilizarea mijloacelor tehnice speciale în activitatea specială de investigații;
 • Analiza informațiilor.

Programa de pregătire continuă a  angajaților MAI în domeniul fenomenului hărțuirii sexuale și integrării dimensiunii de gen în activitatea MAI

Numărul total de ore: 14.

Durata:   2 zile cu forma de organizare la zi.

Baza admiterii: actul administrativ al angajatorului privind delegarea la cursul de formare profesională continuă

Competențe specifice:

 1. identificarea elementelor de bază a ceea ce înseamnă hărțuirea sexuală în general;
 2. stabilirea tuturor formelor de hărțuire sexuală;
 3. recunoașterea potențialelor riscuri instituționale cu referire la hărțuirea sexuală și metode de identificare a acestora;
 4. instrumentele de prevenire a fenomenului hărțuirii sexuale;
 5. să cunoască cadrul conceptual al egalității de gen: sex, gender, egalitate de gen, rol de gen, stereotip de gen, identitatea de gen;
 6. să respecte direcțiile strategice privind asigurarea egalității de gen la nivel național;
 7. să conștientizeze importanța prevenirii cazurilor de discriminare în bază de gen în cadrul MAI.

Denumirea unității de curs/modulului:

 • Hărțuirea sexuală și formele posibile ale fenomenului;
 • Prezentarea instrumentelor de prevenire a fenomenului de hărțuire sexuală în scopul implementării prevederilor Regulamentului;
 • Egalitatea de gen și  integrarea dimensiunii de gen în cadrul MAI;
 • Competențele de cooperare a  funcționarului public cu statut special în domeniul promovării egalității de gen în cadrul MAI

Programa de formare continuă a angajaților mai în domeniul violenței în familie

Numărul total de ore: 30.

Durata: 4 zile cu forma de organizare la zi sau online.

Baza admiterii: actul administrativ al angajatorului privind delegarea la cursul de formare profesională continuă

Competențe generale:

 1. cunoașterea consecutivității și al algoritmului intervenției în cazurile de violență în familie;
 2. asigurarea protecției imediate a victimelor violenței în familie și înlăturarea agresorului din mediul familial, asigurând siguranța victimelor în locuința lor;
 3. înțelegerea modalității de folosire a pârghiilor legale de intervenţie;
 4. respectarea şi apărarea demnității umane;
 5. acordarea asistenței primare victimelor violenței în familie prin referirea către servicii psihologice, medicale, juridice și sociale;
 6. aplicarea procedurilor/ tacticilor specifice de legitimare, intervenție în forță, cercetare la fața locului și autentificarea legalității acțiunilor exercitate;
 7. comunicarea corectă, clară și concisă cu victimele, agresorii și martorii violenței în familie;
 8. sesizarea autorităților tutelare competente în cazul victimelor/ martorilor copii ai violenței în familie.

Competențe specifice:

 1. aplicarea tehnicilor de audiere a victimei și agresorului;
 2. utilizarea metodelor eficiente de cercetare la fața locului;
 3. aplicarea măsurilor urgente de protecție a victimelor violenței în familie;
 4. calificarea corectă juridică a faptei de violență în familie;
 5. orientarea victimelor către serviciile de asistență: medicală, psihologică, socială și juridică;
 6. asigurarea evidenței nominale a agresorului;
 7. aplicarea metodelor de convingere și constrângere  față de agresori;
 8. aplicarea tehnicilor de supraveghere a comportamentului agresorului familial aflat la evidență;
 9. supravegherea eficientă a ordinelor de restricție de urgență și ordonanțelor de protecție;
 10. aplicarea tehnicilor și procedeelor de imobilizare a agresorului și reținerea acestuia;
 11. aplicarea tehnicilor de pătrundere în domiciliu unde cu certitudine se știe că s-a comis, se comite sau se pregătește săvârșirea actului de violență în familie;
 12. acordarea asistenței la aplicarea procedurilor de luare a copilului victimă din familie și plasarea acestuia în servicii de plasament.

Denumirea unității de curs/modulului:

 • Înțelegerea fenomenului violenței de gen și legislația din domeniu;
 • Intervenția poliției în calitate de organ de constatare;
 • Evaluarea riscurilor și emiterea ordinului de restricție de urgență;
 • Asigurarea protecției și asistenței victimelor;
 • Asigurarea evidenței nominale și activitatea de prevenire terțiară;
 • Asigurarea asistenței victimelor (psihologică, socială). Abordarea multidisciplinară.

Programa de formare continuă a angajaților MAI în comunicarea cu diferite categorii de persoane

Numărul total de ore: 30.

Durata:   4 zile cu forma de organizare la zi.

Baza admiterii: actul administrativ al angajatorului privind delegarea la cursul de formare profesională continuă

Competențe generale:

 1. cunoașterea aspectelor generale ale comunicării profesionale;
 2. comunicarea cu diferite categorii de persoane (în special cu cele ce denotă comportament dificil);
 3. realizarea unei comunicări eficiente internă și externă, potrivit competențelor;
 4. aplicarea comunicării privind relațiile publice cu respectarea procedurilor ce se impun;
 5. cunoașterea aspectelor privind apariția conflictelor și gestionarea acestora.

Competențe specifice:

 1. aplicarea tehnicilor specifice de conflictologie;
 2. dezvoltarea comunicării asertive;
 3. dezvoltarea capacității de ascultare activă;
 4. dezvoltarea abilităților de negociere și mediere în situații de risc cu diferite categorii de persoane;
 5. dezvoltarea capacităților de gestionare a emoțiilor în timpul comunicării cu diferite categorii de persoane;
 6. dezvoltarea capacităților de gestionare a emoțiilor în timpul comunicării pe orizontal și pe vertical;
 7. însușirea regulilor de comunicare suportivă în acordarea primului ajutor psiho-emoțional;
 8. dezvoltarea abilităților practice de mediere a conflictelor;
 9. acționarea în vederea evitării stereotipurilor și experiențelor anterioare, fără acte discriminatorii.

Denumirea unității de curs/modulului:

 • Comunicarea cu persoanele ce denotă tulburări psihologice;
 • Comunicarea cu mass-media și cu provocatorii;
 • Comunicarea cu persoanele dependente de substanțele psiho-active;
 • Comunicarea cu persoanele aflate în situații de criză;
 • Comunicarea  cu persoanele expuse violenței în familie.