Programul de formare profesională inițială a subofițerilor debutanți

din cadrul MAI

Ciumac Andrian
Şef al Departamentului formare inițială subofițeri, comisar principal

tel: 076708993

Direcția „Centrul integrat de pregătire pentru aplicarea legii” este o subdiviziune structurală a Academiei „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne, dislocată pe adresa: mun. Chișinău, str. Sf. Vineri, 7, care desfășoară formarea inițială a subofițerilor din cadrul subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne.

În cadrul Direcției „CIPAL” sunt delegați la instruire subofițerii angajați din sursă externă din cadrul subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne (polițiști, polițiști de frontieră, carabinieri și salvatori/pompieri), care urmează un curs de formare profesională inițială înainte de exercitarea atribuțiilor funcționale conform fișei postului.

Pentru a fi delegat la instruire în cadrul Direcției „CIPAL” urmează ca persoana să participe la concursul de angajare desfășurat de către subdiviziunea Ministerului Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Inspectoratul General de Carabinieri, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, ș.a.). Funcțiile vacante și condițiile de participare la concurs sunt publicate pe paginile web ale subdiviziunii MAI, compartimentul „Funcții vacante”.

Perioada de instruire pentru subofițerii de poliție este de 12 luni ( 6 luni curs de formare inițială, 4 luni perioadă de probă desfășurată în cadrul subdiviziunii în care a fost angajat, 2 luni curs de specializare).

Subofițerii polițiști de frontieră, carabinierii și salvatorii/pompierii sunt instruiți în cadrul Direcției „CIPAL” o perioadă de 7 săptămâni la compartimentul „Pregătirea generală”, ulterior urmează pregătirea la compartimentul „Pregătirea de specialitate” în cadrul centrelor de instruire ale Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, Inspectoratului General de Carabinieri, Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.

Parcursul desfășurării cursului de formare inițială, cursanții au calitatea de funcționari publici cu statut special și sunt salarizați corespunzător funcției deținute.

Cursanții delegați la cursuri în cadrul Direcției „CIPAL” sunt asigurați cu cazare la solicitare. Spațiile de cazare sunt recent renovate (anul 2022), sunt asigurate cu sufragerii care dispun de toată tehnica necesară pentru păstrarea și prepararea hranei, cât și spații destinate igienei personale care sunt dotate cu mașini de spălat și uscat haine. Totodată, cursanții pot servi masa în cantina situată pe teritoriul Academiei „Ștefan cel Mare” dislocată pe adresa: mun. Chișinău, str. Sf. Vineri, 7.

Pe parcursul perioadei de instruire cursanții beneficiază de diurnă conform prevederilor HG nr. 10/2012.

Ord. 134 din 01.04.2022 Regulament formare inițială

PS17 – frecvenţa cursanţilor la cursurile de formare profesională

PS18 – realizarea evaluării în cadrul cursurilor iniţiale