Planul de activitate al Academiei Ştefan cel Mare a MAI, pentru anul 2023;

 Ord. 50 din 03.02.2023 –  Foaia de parcurs pentru implementarea măsurilor prioritare în domeniul afacerilor interne urmare acordării Republicii Moldova a statutului de ţară candidată la aderarea la Uniunea Europeană.

Ord. 241 din 16.05.2023 – modificarea ordinului MAI 50.2023 – Foaia de parcurs pentru implementarea măsurilor prioritare în domeniul afacerilor interne urmare acordării RM a statutului de ţară candidată la aderare la UE

Programului de dezvoltare educaţională şi instituţională al Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, pentru perioada 2023-2025.