Calendarul universitar al procesului de studii pentru anul de învățământ 2020-2021

Graficul săptămânilor pare şi impare semestrul I, anul universitar 2020-2021
Graficul săptămânilor pare şi impare semestrul II, anul universitar 2020-2021

Ciclu I

Orarul variabil al activităţilor didactice pentru semestrul II, anul universitar 2020-2021
Orarul constant al activităţilor didactice pentru semestrul II, anul universitar 2020-2021

Orarul variabil al activităţilor didactice la libera alegere pentru semestrul II, anul universitar 2020-2021
Orarul constant al activităţilor didactice la libera alegere pentru semestrul II, anul universitar 2020-2021

Orarul sesiunii de examinare la Ciclul I, studii superioare de licenţă, Facultatea drept, ordine publică şi securitate civilă, învăţământ cu frecvenţă, pentru semestrul II al anului de studii 2020-2021
Orarul evaluării unităţilor de curs la libera alegere la Ciclul I, studii superioare de licenţă, Facultatea drept, ordine publică şi securitate civilă, învăţământ cu frecvenţă, pentru semestrul II al anului de studii 2020-2021

Graficul de susţinere a evaluării finale a stagiilor de practică, anul universitar 2020-2021

Orarul activităţilor didactice pentru Facultatea drept, ordine publică si securitate civilă, învăţământ cu frecvenţă redusă, anul I, pentru perioada 17.05.2021-05.06.2021
Orarul activităţilor didactice la libera alegere pentru Facultatea drept, ordine publică si securitate civilă, învăţământ cu frecvenţă redusă, anul I, pentru perioada 17.05.2021-04.06.2021

Orarul activităţilor didactice pentru Facultatea drept, ordine publică si securitate civilă, învăţământ cu frecvenţă redusă, anul IV, pentru perioada 05.04.2021-24.04.2021

Orarul examenelor şi a tezelor de licenţă pentru Facultatea drept, ordine publică si securitate civilă, învăţământ cu frecvenţă redusă, anul V, pentru perioada 05.04.2021-21.04.2021

Orarul examenelor de licenţă şi a tezelor de licenţă pentru Facultatea drept, ordine publică si securitate civilă, învăţământ cu frecvenţă, pentru studenţii anilor de studii III şi IV, pentru perioada 21.06.2021-15.07.2021

Ciclu II

Orarul activităţilor didactice la studii superioare de Master, Ciclul II, pentru anul I, semestrul II, perioada 16.02.2021–27.05.2021

Orarul sesiunii de examinare la Ciclul II, studii superioare de Master, pentru anul I, semestrul II, pentru perioada 12.05.2021 – 18.06.2021