Calendarul universitar pentru anul de învăţământ 2022-2023
Graficul săptămânilor pare şi impare semestrul I, anul universitar 2022-2023

Programul de studii 0421.1 Drept
Ciclul I licenţă

Ciclul II master

Orarul sesiunii repetate de examinare, sem.II,  anul I, seria de studii 2021-2023, Studii superioare de master

Programul de studii 0400.1 Administraţia publică
Ciclul I licenţă