Graficul săptămânilor pare şi impare semestrul I, anul universitar 2021-2022
Graficul săptămânilor pare şi impare semestrul II, anul universitar 2021-2022

Ciclu I

Orarul sesiunii de examinare pentru semestrul II, anul universitar 2021-2022
Orarul sesiunii de examinare a unităţilor de curs la libera alegere pentru semestrul II, anul universitar 2021-2022
Orarul susţinerii examenelor şi tezelor de licenţă la Facultatea drept, administraţie, ordine şi securitate publică, învăţământ cu frecvenţă, pentru studenţii anului IV de studii

Orarul variabil al activităţilor didactice pentru semestrul II, anul universitar 2021-2022
Orarul constant al activităţilor didactice pentru semestrul II, anul universitar 2021-2022
Orarul variabil al activităţilor didactice la libera alegere pentru semestrul II, anul universitar 2021-2022
Orarul constant al activităţilor didactice la libera alegere pentru semestrul II, anul universitar 2021-2022

Orarul activităţilor didactice pentru Facultatea drept, administraţie, ordine şi securitate publică, învăţământ cu frecvenţă redusă, anul I, pentru perioada 16.05.2022-04.06.2022
Orarul activităţilor didactice la libera alegere pentru Facultatea drept, administraţie, ordine şi securitate publică, învăţământ cu frecvenţă redusă, anul I, pentru perioada 17.05.2022-04.06.2022
Orarul activităţilor didactice pentru Facultatea drept, administraţie, ordine şi securitate publică, învăţământ cu frecvenţă redusă, anul IV, pentru perioada 04.04.2022-23.04.2022

Ciclu II

Orarul activităţilor didactice la studii superioare de Master, Ciclul II, pentru anul I, semestrul II, perioada 08.02.2022-19.05.2022
Orarul sesiunii de examinare la studii superioare de master, Ciclul II, perioada 12.05.2022–13.06.2022
Orarul susţinerii tezei de master la ciclul II, cu durata de 120 ECTS, pentru perioada 15.06.2022-16.06.2022