Calendarul universitar al procesului de studii pentru anul de învățământ 2021-2022

Graficul săptămânilor pare şi impare semestrul I, anul universitar 2021-2022

Ciclu I

Orarul variabil al activităţilor didactice pentru semestrul I, anul universitar 2021-2022
Orarul constant al activităţilor didactice pentru semestrul I, anul universitar 2021-2022

Orarul variabil al activităţilor didactice la libera alegere pentru semestrul I, anul universitar 2021-2022
Orarul constant al activităţilor didactice la libera alegere pentru semestrul I, anul universitar 2021-2022Orarul activităţilor didactice pentru Facultatea drept, ordine publică si securitate civilă, învăţământ cu frecvenţă redusă, anul II, pentru perioada 20.09.2021-09.10.2021
Orarul activităţilor didactice la libera alegere pentru Facultatea drept, ordine publică si securitate civilă, învăţământ cu frecvenţă redusă, anul II, pentru perioada 25.09.2021-10.10.2021
Orarul activităţilor didactice pentru Facultatea drept, ordine publică si securitate civilă, învăţământ cu frecvenţă redusă, anul III, pentru perioada 11.10.2021-30.10.2021

Ciclu II


Orarul activităţilor didactice la studii superioare de Master, Ciclul II, pentru anul I, semestrul I, perioada 28.09.2021–30.12.2021