Calendarul universitar pentru anul de învăţământ 2023-2024
Graficul săptămânilor pare şi impare semestrul I, anul universitar 2023-2024

Ciclul I licenţă
Programul de studii 0421.1 Drept

Programul de studii 0400.1 Administraţia publică

Programul de studii 1032.1 Securitate civilă şi publică

Programul de studii 1032.4 Securitatea frontierei

Ciclul II master

ORARUL SUSŢINERII EVALUĂRII FINALE A STAGIULUI DE PRACTICĂ de către studenții seriei de studii 2023-2025, ciclul II, studii superioare de master cu durata de 90 ECTS, în anul universitar 2023-2024 în perioada 17-21 iunie 2024
Orarul sesiunii repetate de examinare la studii superioare de master, semestrul I, anul I seria 2023-2025, 120 ECTS pentru perioada 10 iunie-28 iunie 2024
Orarul sesiunii repetate de examinare la studii superioare de master, semestrul I, anul I seria 2023-2025, 90-120 ECTS pentru perioada 30 ianuarie-09 februarie 2024

ORARUL susținerii Tezelor de Master, 120 ECTS, seria de studii 2022-2024