Sergiu STARODUB

șef direcție, comisar-şef.

Informații generale

Denumirea subdiviziunii – Direcția „Centrul integrat de pregătire pentru aplicarea legii” a Academiei „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne (în continuare – Direcția CIPAL).

Structura organizatorică a Direcției:

– Departamentul formare iniţială subofițeri;

– Departamentul formare continuă subofițeri.

Scurtă descriere a subdiviziunii

Direcția „Centrul integrat de pregătire pentru aplicarea legii” a Academiei „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne (în continuare – Direcția CIPAL), este subdiviziune structurală a Academiei „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne în subordinea prorectorului pentru formare şi personal având, totodată, autonomie în privința colaborării și desfășurării programelor de dezvoltare profesională cu instituții/ organizații naționale/ internaționale, în baza Acordurilor de colaborare încheiate.

 Direcția CIPAL asigură, organizează și desfășoară programe de formare inițială și continuă, de tip integrat, specializat şi a altor activități de pregătire la nivel departamental, ministerial, precum şi, după caz, la nivel național şi internațional, în beneficiul instituțiilor de aplicare a legii, al structurilor şi al personalului Ministerului Afacerilor Interne.

           Direcția CIPAL exercită următoarele funcții de bază:

  1. desfășoară formarea inițială a subofițerilor din cadrul subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne;
  2. desfășoară formarea continuă integrată pe domenii de interes comun a personalului Ministerului Afacerilor Interne şi a personalului din instituțiile de aplicare a legii, precum şi a personalului din structurile similare ale altor state cu care Republica Moldova se află în relații de colaborare;
  3. desfășoară alte activități de dezvoltare profesională, potrivit necesarului Ministerului Afacerilor Interne şi al altor instituțiilor de aplicare a legii;
  4. desfășoară evaluări și sondaje în scopul identificării necesarului de instruire a personalului MAI și îmbunătățirii procesului de instruire;
  5. înaintează propuneri privind perfecționarea cadrului normativ din domeniul formării personalului MAI.

Direcția CIPAL cooperează cu:

Școala de agenți de poliție  „Vasile Lascăr”, Câmpina, România;

Școala de poliție Kaunas, Lituania;

Centrul de instruire polițienească Legionowo, Polonia.

Adresa: str. Sf. Vineri 7, mun. Chișinău

E-mail: cipal@mai.gov.md

tel: 079902600

Ord. nr.106 din 22.12.2020 Regulament