Procesul de pregătire a cadrelor poliţieneşti în Academia „Ştefan cel Mare” a MAI asigură instruirea în domeniul activităţii poliţieneşti, dar şi în domeniile generale ale dreptului.

Astăzi, calitatea de ofiţer de poliţie impune un nivel sporit de pregătire nu doar în domeniul dreptului penal, contravenţional, poliţienesc, ci şi în domeniul disciplinelor dreptului privat. Aceasta se datorează în mare măsură nivelului avansat de pregătire a participanţilor la actul de justiţie, dar şi datorită spectrului deosebit de vast al chestiunilor cu care se ciocnește zi de zi poliţistul obişnuit.

Un loc aparte în instruirea cadrelor de poliţişti îl are Catedra Drept privat.

Odată cu fondarea Academiei Naţionale de Poliţie „Ştefan cel Mare” a MAI, predarea disciplinelor de drept privat avea loc la Catedra Drept statal. Acest proces era asigurat, în mare măsură, de cadrele didactice de la Facultatea de Drept a Universităţii de Stat din Moldova. Printre primii dascăli care au predat disciplinele de drept privat au fost dr., prof. univ. S. Baieş, dr., prof. univ. Gh. Chibac, dr., conf. univ. P. Zamfir, O. Poalelungi, B. Slipenschi, D. Şinic şi alţii.

În luna februarie a anului 1995, prin ordinul rectorului a fost constituită Catedra Drept civil, iar la conducerea acesteia a fost numit proaspătul doctor în drept Vasile Zavatin. Astfel, activitatea Catedrei Drept privat, în procesul de formare a cadrelor de jurişti pentru subdiviziunile MAI, a început în anul 1995, iar spectrul de discipline a căror predare o asigura această subdiviziune o forma Dreptul civil, Dreptul procesual civil, Dreptul familiei, Dreptul muncii și Dreptul privat roman.

În 2000, Catedra Drept civil a fost comasată cu Catedra Drept antreprenorial, atribuindu-i denumirea de Catedra Drept civil şi antreprenoriat, iar disciplinele care erau predate în cadrul Catedrei Drept antreprenorial au fost transferate la Catedra Drept civil şi antreprenoriat.

În perioada iunie 2002 – decembrie 2019 denumirea catedrei a avut o serie de modificări, cum ar fi: „Drept civil”, „Științe juridice”, iar în anul 2019 a fost redenumită în Catedra Drept privat.

De la fondare, la cârma catedrei au fost consecutiv dr., conf. univ. V. Zavatin; V. Serousov; dr. hab., prof. univ. V. Cuşnir; dr., conf. univ. V. Zavatin; dr., conf. univ. I. Trofimov; dr. V. Tocarenco; dr., conf. univ. I. Trofimov; S. Sîrbu; dr., conf. univ. I. Trofimov.

Începând cu anul 1995, din personalul didactic al catedrei au făcut parte dr., conf. univ. V. Zavatin, dr. hab, prof. univ. V. Cuşnir, dr., conf. univ. I. Trofimov, dr., conf. univ. A. Guştiuc, S. Sîrbu, I. Gruşca, P. Bălănel, S. Ţîpişca, S. Scutelnic, A. Trofim, S. Serousov, O. Bologan, M. Ivanov, A. Reghiment, V. Moraru, S. Iachimovschi, I. Clipa, M. Prodan, A. Iavorschi, V. Poleacov, V. Dorul, V. Cernăuţeanu, S. Chiriţa, V. Cebotari, V. Vasiliţa, dr., conf. univ. L. Belecciu, E. Gugulan, Gr. Ardelean, A. Savva, M. Pascal, M. Gladchi, M. Bejenari, O. Eșanu, precum şi un număr de cadre didactice care au activat prin cumul, printre care dr. C. Valah, dr. A. Creţu, dr. A. Bulgac, dr. M. Boşcaneanu şi alţii. Activitatea metodică a fost asigurată de către N. Antones, S. Luca, V. Ungureanu, I. Caşinţev, T. Scorici, Iu. Manciu, V. Racu, I. Zgureanu, M. Tonu, M. Bejenari.