Membrii catedrei participă la conferinţele ştiinţifice desfăşurate în cadrul Institutului Militar „Alexandru cel Bun” din Republica Moldova.

Catedra colaborează cu instituţiile speciale de învăţământ superior din Republica Moldova, România, Ukraina şi Belarus, profesorii catedrei au participat la Conferinţa Ştiinţifico – Practică Internaţională.

Având în vedere specificul mai mult practic al disciplinelor catedrei, lectorii au participat la un șir de cursuri de instruire, cum ar fi:

– cursul de formare în domeniul Combaterii Internaţionale a Terorismului desfăşurat în cadrul Academiei de Poliţie din or. Kairo, Egipt;

– curs de instruire în domeniul menţinerii ordinii publice în timpul dezordinilor în masă, desfăşurat în cadrul Trupelor de interne ale Ministerului Afacerilor Interne al Ucrainei, or. Kiev;

– curs de formare continuă „Tactica poliţienească” organizat de Secţia Justiţie Penală şi Aplicarea Legii a Ambasadei SUA în RM şi Academia „Ştefan cel Mare” a MAI, Chişinău;

– curs de instruire în organizarea măsurilor de protecţie şi pază, Academia Internaţională a Organelor de Drept (ILEA), or. Budapesta, Ungaria;

– curs de instruire privind situaţii de criză şi negocieri în eliberarea ostaticilor, organizat de Ambasada SUA în RM;

– curs de formare în domeniul protecţiei evenimentelor publice împotriva terorismului, organizat în cadrul Programului de cooperare poliţienească Polonia, Chişinău;

– curs de formare în domeniul managementului securităţii şi ordinii publice, Olanda;

– sesiune de instruire în domeniul gestionării riscurilor şi a situaţiilor de criză legate de securitate, inclusiv terorism. Radicalizarea în scop terorist. Dimensiune şi măsuri anti-radicalizare, organizat în cadrul proiectului „Transfer know-how România – Republica Moldova”, Chişinău;

– curs de instruire în domeniul securităţii evenimentelor sportive, organizat de TICA, Chişinău;

– training privind dezvoltarea reacției rapide și a abilităților de intervenție, organizat și desfășurat de Uniunea Delegației Europene în Republica Moldova.

Un rol aparte catedra Instruire militară și intervenții profesionale îl are în procesul de instruire a studenților în domeniul intervenției profesionale, pentru a asigura și restabili ordinea publică în cazul diferitor manifestări cu caracter public.