Catedra „Instruire militară şi intervenţii profesionale” este o subdiviziune structurală fundamentală a Academiei „Ştefan cel Mare”, care funcționează în baza prevederilor legislației în vigoare, Cartei universitare, Regulamentelor, ordinelor și Instrucțiunilor instituțiilor de învățământ superior.
Catedra are drept scop organizarea, realizarea la nivel înalt a pregătirii în domeniul militar şi intervenţiei profesionale, formării cunoştinţelor teoretico-ştiinţifice şi deprinderilor practice ale studenţilor, precum şi instruirea, perfecţionarea şi recalificarea profesională a cadrelor pentru subdiviziunile MAI în domeniul intervenţiei profesionale şi poliţieneşti, de asigurare şi restabilire a ordinii publice.
Obiective:
 • participă la elaborarea concepțiilor de instruire la diferite niveluri ale învățământului sau la diferite unități de curs;
 • elaborează curricule pentru unitățile de curs ale catedrei;
 • promovează la un nivel metodic înalt cursurile fundamentale, special și cele practice;
 • organizează concursuri militaro-patriotice;
 • asigură însuşirea actelor normative ce reglementează domeniul de formare militară şi intervenţie profesională a angajaţilor MAI;
 • organizează şi desfăşoară lecţii privind păstrarea şi evidenţa armamentului și mijloacelor speciale din cadrul subdiviziunilor MAI, perfecţionarea continuă a abilităților de a lua decizii legale în situaţii concrete de aplicare şi folosire a armei de foc;
 • organizează şi desfăşoară antrenamente şi trageri practice pentru dezvoltarea abilităţilor de folosire şi aplicare a armelor de foc;
 • studiază particularităţile regulilor de tragere din armamentul de infanterie;
 • perfecţionează deprinderile şi aptitudinile de aplicare a regulilor de tragere combinat cu efectuarea tragerilor pe un fond al situaţiei tactice;
 • formează deprinderi de a interveni individual sau în cadrul echipei pentru restabilirea ordinii publice;
 • participă la aplicarea eficientă a cunoştinţelor şi deprinderilor obținute în activităţile cu specific militar;
 • manifestă un comportament regulamentar în mediul militar şi în afara acestuia;
 • contribuie la dezvoltarea rezistenţei instruiților la eforturi fizice şi psihice specifice mediului militar;
 • dezvoltă personalităţi în spiritul valorilor naţionale şi universale;
 • participă la formarea trăsăturilor moral-volitive, precum: punctualitatea, disciplina, curajul, iniţiativa, hotărârea;
 • promovează asumarea responsabilităţilor care rezultă din modernizările ce au loc în domeniul militar.
Întru realizarea Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.587 din 20.05.2003, catedra asigură pregătirea soldaților clasa III și depunerea Jurământului de credință Patriei și poporului pentru studenții Academiei.