Asigurarea procesului de instruire cu elaborări metodice a fost o preocupare permanentă a profesorilor catedrei. Asfel, în anii 1991 – 2020 au fost elaborate și editate un număr mare de materiale metodice la compartimentul programei de pregătire fizică și de luptă.

Este de remarcat teza de doctorat cu tema „Selectarea incipientă a copiilor și adolescenților pentru școlile sportive specializate, în scopul practicării luptelor sportive în baza aplicării programei informative”, susținută de Anatol Cotorcea.

Lectorii catedrei participă la conferințele științifice desfășurate în cadrul Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI și Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport. De asemenea, lectorii participă la cursuri de instruire și formare profesională din țară și de peste hotare.

În scopul modernizării managementului instruirii, dar şi pentru ridicarea nivelului profesional-didactic catedra menţine legături strînse de colaborare cu multe catedre de profil din alte instituţii de învăţămînt superior din ţară şi de peste hotare, precum: Universitatea de Stat Educaţie Fizică şi Sport, Catedra de Educaţie fizică a Universităţii Libere Internaţionale din Moldova, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din România, Ucraina, Russia, Belarus.