În scopul aprofundării cunoştinţelor, dezvoltării aptitudinilor de cercetare ştiinţifică şi analiză în cadrul Catedrei drept public, securitate a frontierei, migrație și azil este organizată activitatea de cercetări ştiinţifice a studenţilor în cadrul cercului ştiinţific „Areopag”. Activitatea dată este îndreptată şi spre perfecţionarea metodelor de instruire şi educare a studenţilor, creşterea spiritului de echipă a studenţilor, elaborarea şi aplicarea formelor şi metodelor de organizare a procesului didactic şi de cercetare ştiinţifică.

Procesul de instruire, educaţie şi cercetări ştiinţifice din cadrul cercului ştiinţific „Areopag” este direcţionat spre cadrul juridic internaţional şi cel al Republicii Moldova care îşi au sorgintea în domeniul Dreptului Public şi ţin de specificul activităţii poliţiei.

Cercul ştiinţific studenţesc „Areopag” este coordonat de către, cadrele didactice responsabile de activitatea științifica în cadrul catedrei.

Din cadrul cercului ştiinţific fac parte studenţii Facultăţii drept, administrație, ordine și securitate publică, forma de învăţământ zi şi frecvenţă redusă (anul de studii I, II, III, IV). Activitatea cercului ştiinţific „Areopag” este desfăşurată pe baza unei tematici prestabilite în conformitate cu planul de cercetări a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI şi a Catedrei drept public, securitate a frontierei, migrație și azil. Tematica cercetărilor științifice axându-se pe domeniile/ discipline predate în cadrul catedrei. Esența tematicilor științifice este supusă unei evaluări permanente pentru a încadra problematica doctrinară cât și practica judiciară actuală.