Chiar de la începutul activității lor, profesorii din cadrul Catedrei au renunțat la programa instituțiilor similare din URSS, considerând-o depășită și au ales o cale nouă. Astfel, au fost întocmite planuri și programe analitice absolut noi, neutilizate până atunci în Europa, în care 80 la sută din ore au fost rezervate luptei ”sambo” și luptei ”corp la corp”. Corpul profesoral-didactic al catedrei se află mereu în căutarea unor noi metode şi forme de desfăşurare a procesului de instruire.

În prezent, la catedră se predau următoarele discipline pentru studenții Ciclului I – studii superioare de licență:

1. Pregătirea fizică şi de luptă;

2. Educaţia fizică.

Pregătirea fizică şi de luptă – este o disciplină completă şi unitară care reprezintă o categorie principală de pregătire în cadrul procesului de instruire şi educare a efectivului din subdiviziunile MAI al R.Moldova. Totodată, constituie un proces instructiv-educativ, care se realizează prin forme specifice de organizare a activităţilor practice. Sistemul de pregătire fizică şi de luptă organizat în cadrul instituţiilor de învăţămînt ale MAI constituie o parte componentă a sistemului naţional de educaţie fizică şi sport din ţara noastră. Ca latură a procesului de instruire şi educare a efectivului MAI, pregătirea fizică reprezintă o activitate organizată şi desfăşurată în scopul dezvoltării fizice generale, menţinerii sănătăţii, călirii organismului, formării şi perfecţionării unui sistem de deprinderi motrice specifice, a priceperilor de a aplica cu indici de viteză, forţă, rezistenţă şi îndemnare, precum şi dezvoltării calităţilor moral-volitive şi civice în concordanţă cu cerinţele realizării responsabile a sarcinilor şi misiunilor specifice.

Pregătirea fizică şi sportul în cadrul MAI constituie unul din compartimentele de bază ale formării profesionale continue a efectivului şi se execută în scopul orientării activităţii fizice spre formarea şi desvoltarea capacităţilor motrice şi a capacităţilor psihice din sfera cognitivă, volitivă şi afectivă a angajaţilor, necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, precum şi întremarea sănătăţii acestora.

De asemenea, cadrele didactice ale catedrei desfășoară lecții practice cu efectivul de ofițeri și subofițeri la Cursurile de formare inițială și continuă din cadrul Direcției dezvoltare profesională cât şi a Centrului Intergrat de pregătire pentru aplicarea Legii.