Chiar de la începutul activității lor, profesorii din cadrul Catedrei au renunțat la programa instituțiilor similare din URSS, considerând-o depășită și au ales o cale nouă. Astfel, au fost întocmite planuri și programe analitice absolut noi, neutilizate până atunci în Europa, în care 80 la sută din ore au fost rezervate luptei ”sambo” și luptei ”corp la corp”. Corpul profesoral-didactic al catedrei se află mereu în căutarea unor noi metode şi forme de desfăşurare a procesului de instruire.

În prezent, la catedră se predau următoarele discipline pentru studenții Ciclului I – studii superioare de licență:

1. Pregătire fizică şi de luptă;

2. Educaţie fizică şi sport.

Pregătire fizică şi de luptă – Este o disciplină completă şi unitară care reprezintă o categorie principală de pregătire în cadrul procesului de instruire şi educare a efectivelor desfăşurate în subdiviziunile MAI al R.Moldova. Totodată, constituie un proces instructiv-educativ care se realizează prin forme specifice de organizare a activităţilor practice. Sistemul de pregătire fizică şi de luptă organizat în cadrul instituţiilor de învăţămînt ale MAI constituie o parte componentă a sistemului naţional de educaţie fizică şi sport din ţara noastră. Ca latură a procesului de instruire şi educare a efectivului MAI, pregătirea fizică reprezintă o activitate organizată şi desfăşurată în scopul dezvoltării fizice generale, menţinerii sănătăţii, călirii organismului, formării şi perfecţionării unui sistem de deprinderi motrice specifice, a priceperilor de a aplica cu indici de viteză, forţă, rezistenţă şi îndemînare, precum şi dezvoltării calităţilor moral-volitive şi civice în concordanţă cu cerinţele realizării responsabile a sarcinilor şi misiunilor specifice.

De asemenea, lectorii catedrei desfășoară lecții practice cu efectivul de ofițeri și subofițeri la Cursurile de formare inițială și continuă din cadrul Direcției dezvoltare profesională.