Ivan Gheorgiu
Prorector pentru administrare și gestionare proiecte,
comisar-şef