Informaţii generale
Date de contact: mun. Chişinău, str. Gh. Asachi 21
Structural serviciul orientare profesională şi ghidare în carieră este o subdiviziune a Direcției studii și management al calității a Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI.
Conform statelor de organizare a Direcţiei studii şi management al calităţii, în cadrul serviciului orientare profesională şi ghidare în carieră activează:
Dobrea Andrei – ofiţer superior, inspector principal.
Competenţe:
Desfăşoară activităţi de orientare, consiliere, educaţie privind cariera, organizează stagiile de practică a studenţilor conform ordinelor şi instrucţiunilor MECC, MAI şi a Academiei, de comun acord cu facultatea, catedrele de profil, elaborează materiale didactice şi instructive pentru stagiari şi conducătorii de practică, monitorizează întreaga perioadă de practică cu întocmirea rapoartelor şi dărilor de seamă.

Graficul şedinţelor cu studenţii

Anunț în scopul bunei organizări al stagiului de practică din anul universitar 2022-2023

Graficul ședințelor cu studenții Facultății drept, administraţie, ordine şi securitate publică din semestrul II

Graficul de susţinere a evaluării finale a stagiilor de practică din anul universitar 2022-2023