Susţinerea şi încurajarea cercetării ştiinţifice studenţeşti este una din priorităţile de dezvoltare a viitorilor specialişti de către corpul profesoral didactic. În acest context în cadrul catedrei activează Cercul ştiinţific studenţesc „Academos”, fondat în anul 2009. Prin întrunirile ştiinţifice, cercul are menirea de a aprofunda abilităţile de cercetare prin studierea suplimentară a surselor din domeniul ştiinţelor socioumane şi prin educarea spiritului civic şi juridic al studenţilor. Forumurile academice contribuie la dezvoltarea aptitudinilor de cercetare, comunicare şi argumentare ştiinţifică. Graţie membrilor cercului ştiinţific precum şi a coordonatorilor se organizează conferinţe, mese rotunde, seminare ştiinţifice cu participarea studenţilor cercetători.

În cadrul catedrei s-a constituit o tradiție în desfășurarea anuală a meselor rotunde ştiinţifice studenţești consacrate Zilei Mondiale a Filosofiei şi Zilei Europei cu tematică diversă: Valorile umane în contextul provocărilor secolului XXI, Datoria morală – pilon al educaţiei contemporane, Moralitatea – pilon în activitatea profesională a funcţionarului public; Europa – unitate în diversitate,  Academia „Ştefan cel Mare” 30 de ani de promovare a valorilor socioumane şi juridice; Acordul de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană: progrese şi priorităţi”, fiind organizate de către profesorii: V. Harabara, O. Casiadi, L. Buciuşcan, S. Roşca.