Catedra a fost creată din anul fondării Academiei. Pe parcursul anilor evoluția catedrei a cunoscut mai multe reorganizări, inițial funcționând cu denumirea de Catedra „Discipline sociale”.

În primii ani de activitate, în cadrul catedrei activau doctori, conferenţiari universitari: G. Ţapu, O. Sedleţchi, L. Negară, S. Roşca, care ţineau cursuri la  disciplinele socio-umane şi de cultură generală: filosofia şi istoria gândirii filosofice, politologia, istoria românilor, istoria culturii universale şi naţionale, istoria religiei, logica, etica şi estetica, psihologia. De la fondarea Academiei până în anul 2006 şefi de catedră au fost: L. Negară, dr. în filosofie, S. Roşca, dr. în filosofie. Pe parcurs s-au introdus cursuri speciale cu caracter aplicativ, reieşind din specificul instituţiei: etica profesională, sociologia juridică, filosofia dreptului, logica şi etica profesională, psihologia şi pedagogia judiciară.

Pentru perioada 2006-2016 în calitate de şef de catedră este numit Oleg Casiadi, doctor în filosofie, conferenţiar universitar. La iniţiativa şefului de catedră au fost suplinite cursuri noi cu impact dezvoltativ multilateral: Integrarea Europeană, Poliţia în statele europene, Securitatea Internaţională. În această perioadă a fost introdusă experienţa de dezvoltare din punctul de vedere al valorilor naţionale a studenţilor prin organizarea vizitelor la diverse instituţii culturale.

O perioadă scurtă, 2013-2015, catedra a făcut parte din catedra „Drept poliţienesc”, având denumirea de „Ştiinţe poliţieneşti şi socio-umane”, iar din anul 2016 ea devine iarăși independentă, cu titulatura „Ştiinţe manageriale şi socio-umane”.

În 2017, catedrei i s-a atribuit denumirea de „Catedra ştiinţe manageriale și socio-umane” cu preluarea conducerii de către Aliona Bivol, doctor în psihologie, conferenţiar universitar şi majorarea numărului de discipline în planul de învăţământ universitar citite în cadrul catedrei fiind: Managementul profesional, Conflictologia etc.

Reieşind din activitatea multidisciplinară cu punerea accentului pe dezvoltarea fenomenului de comunicare în rândurile audienţilor, catedra în 2019 a fost redenumită în catedra „Ştiinţe manageriale, socio-umane şi comunicare profesională” cu adoptarea noilor cursuri de Comunicare profesională şi juridică. Modificarea organigramei Academiei în aprilie 2022 s-a soldat cu redenumirea catedrei – „Management şi comunicare profesională”, păstrându-şi integral predarea disciplinelor socioumane.