Tema: „Răspunderea penală pentru crearea sau conducerea unei organizaţii criminale”
Autor: Cazacicov Andrei.
Aviz susţinere publică
Teza de doctorat
Rezumatul tezei: RO | EN
Competenţele candidatului: CV | Lista de publicaţii
Comisia de doctorat: Membrii comisiei | Informaţii privind membrii comisiei

Tema: „Expertiza judiciară în procesul penal”
Autor: Pilat Artiom.
Aviz susţinere publică
Teza de doctorat
Rezumatul tezei: RO | EN
Competenţele candidatului: CV | Lista de publicaţii
Comisia de doctorat: Membrii comisiei | Informaţii privind membrii comisiei