1.Anunț în scopul bunei organizări al stagiului de practică din anul universitar 2021-2022.

2.Graficul ședințelor cu studenții Facultății drept, ordine publică și securitate civilă pentru realizarea măsurilor de orientare profesională și ghidare în carieră.

3.Graficul ședințelor de informare cu studenții Facultății drept, ordine publică și securitate civilă în scopul bunei organizări a stagiilor de practică.