1. Regulamentul de organizare a studiilor superioare de licenţă (ciclul I) a Facultăţii drept, administraţie, ordine şi securitate publică;
  2. Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea Consiliului Facultăţii ,,Drept, administrație, ordine şi securitate publică” al Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI;
  3. Model de curriculum instituțional pentru studiile superioare de licență (ciclul I) și de master (ciclul II) realizate în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI;
  4. Regulamentul privind organizarea evaluării activităţii de învăţare a studenţilor în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI;
  5. Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea studiilor superioare de master – ciclul II în cadrul Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI;
  6. Regulamentul privind organizarea examenului de finalizare a studiilor superioare de licenţă (ciclul I) în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI;
  7. Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Structurii de autoguvernanţă studențească în cadrul Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI.
  8. Regulament сu privire la organizarea și desfășurarea în cadrul Academiei,,Ștefan cel Mare” а MAI а соnсursului profesorul аnului.
  9. GHID METODIC PENTRU ELABORAREA, PERFECTAREA ŞI SUSŢINEREA TEZELOR DE AN/ LICENŢĂ/ MASTER
  10. Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea facultăţii.
  11. Regulament antiplagiat.