Unitățile de curs din cadrul facultății:
 • tactica intervenției la asigurarea și restabilirea ordinii publice;
 • instrucţia tragerii;
 • tactica intervenției profesionale;
 • protecţia civilă;
 • pregătirea tactică specială;
 • aplicaţii tactico-speciale;
 • bazele cunoștințeor medicale și modul sănătos de viață.
 
Unitățile de curs pentru specializarea „Carabinieri”:
 • metodica pregătirii militare inițiale;
 • proceduri operaționale pentru exercitarea misiunilor de serviciu;
 • tactica de carabinieri.
 
Unitățile de curs pentru pregătirea soldaților de clasa III:
 • apărarea împotriva armei nucleare, biologice şi chimice;
 • tactica generală;
 • instrucția tragerii;
 • pregătirea medico-militară;
 • topografia militară;
 • pregătirea civică;
 • regulamentele militare;
 • pregătirea juridică;
 • instrucția de front;
 • pregătirea de cercetare;
 • pregătirea tehnică;
 • pregătirea de geniu;
 • pregătirea de comunicații și informatică;
 • pregătirea fizică.