Hotărârile Senatului sunt obligatorii pentru toate structurile reprezentative, executive, administrative şi întreaga comunitate universitară. Ele pot fi modificate numai de către Senat.

Raport de activitate pentru anul universitar 2020-2021.

Raport de activitate pentru anul universitar 2021-2022

Raport anual de activitate al Academiei 2022 – 2023