Hotărârile Senatului sunt obligatorii pentru toate structurile reprezentative, executive, administrative şi întreaga comunitate universitară. Ele pot fi modificate numai de către Senat.