1. Ion SLISARENCO, Şef catedră, doctor în drept, comisar.
 2. Gheorghe GLADCHII, profesor universitar, doctor habilitat în drept.
 3. Iurie LARII, profesor universitar, doctor în drept.
 4. Alexandru ZOSIM, conferenţiar universitar, doctor în drept.
 5. Cornel OSADCII, conferenţiar universitar, doctor în drept.
 6. Ion ROTARU, asistent universitar, doctorand, inspector principal.
 7. Valentina RUSSU, asistent universitar, doctorandă, inspector principal.
 8. Alexandru STOLEARENCO, asistent universitar, doctorand, inspector superior.
 9. Ecaterina BURLAC, ofiţer superior, inspector principal.

Angajaţi pe 0,5:

 1. Simion CARP, profesor universitar, doctor în drept.
 2. Radion COJOCARU, profesor universitar, doctor în drept.
 3. Veaceslav URSU, profesor universitar, doctor în drept.
 4. Oleg RUSU, conferenţiar  universitar, doctor în drept, comisar principal.
 5. Valentin CHIRIŢA, conferenţiar  universitar, doctor în drept, comisar-şef.
 6. Sergiu CERNOMOREŢ, conferenţiar universitar, doctor în drept, inspector principal.