1. Alexandru Zosim, Şef catedră, conferenţiar universitar, doctor  în drept, comisar şef,
 2. Valentin Chiriţa, conferenţiar universitar, doctor  în drept, comisar şef
 3. Cornel Osadcii, conferenţiar universitar, doctor în drept
 4. Ion Rotaru, asistent universitar, magistru în drept, inspector principal
 5. Valentina Russu, asistent universitar, magistru în drept, inspector superior
 6. Stolearenco Alexandru, asistent universitar, magistru în drept, inspector superior
 7. Gladchi Gheorghe, profesor universitar, doctor habilitat  în drept
 8. Larii Iurie, profesor universitar, doctor în drept
 9. Ion Slisarenco, conferenţiar universitar, doctor în drept
 10. Metodist: Ecaterina Burlac, inspector superior

Angajaţi pe 0,75

11. Sergiu Cernomoreţ, conferenţiar universitar, doctor în drept

Angajaţi pe 0,5

 • Radion Cojocaru,  profesor universitar, doctor în drept
 • Carp Simion, profesor universitar, doctor în drept
 • Ursu Veaceslav, conferenţiar universitar, doctor în drept