Ghelan Dumitru
șef serviciu, comisar principal;
tel: 079414186
E-mail: dumitru.ghelan@mai.gov.md

Bivol Alina
ofiţer principal, comisar;

tel: 076017221
E-mail: alina.bivol@mai.gov.md

Serviciul achiziții publice este o subdiviziunea din cadrul Academiei ”Ștefan cel Mare” a MAI care reglementează modalitățile, procedeele de achiziție pentru necesitățile Academiei Ștefan cel Mare și asigură transparența în cadrul achizițiilor de bunuri, lucrări și servicii, minimizarea costurilor, economisirea mijloacelor bănești, asigurarea principiului operativității în cadrul achizițiilor.

Serviciul achiziții publice activează în conformitate cu cerințele şi prevederile stipulate în Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice; acte legislative şi normative în vigoare.

Misiunea Serviciului Achiziții Publice este în asigurarea unui proces eficient de achiziții de bunuri, lucrări și servicii conform necesităților Academiei, participării operatorilor economici în cadrul procedurilor de achiziție și dezvoltării concurenței între aceștia creând o concurență între solicitanți, promovarea imparțialității procedurilor de achiziție, reglementând:

  • stabilirea modalităților de achiziție a bunurilor, lucrărilor și serviciilor;
  • stabilirea responsabilităților grupului de lucru pentru achiziții;
  • stabilirea condițiilor de întocmire, publicare și/sau expediere a invitațiilor de participare;
  • stabilirea condițiilor de depunere, deschidere și evaluarea a ofertelor;
  • determinarea cerințelor speciale pentru participarea la procedurile de achiziție;
  • stabilirea condițiilor de atribuire și încheiere a contractelor de achiziție.