Conducerea:

Victor GROSU – șef direcție, comisar.

Valeriu LUNGU – șef adjunct direcție, comisar-şef

Structura organizatorică a Direcției:

 • Secţia dotări şi intendenţă;
 • Secţia asigurare logistică;
 • Secţia transport auto;
 • Secţia alimentară.

Informații generale:

         Direcția administrare patrimoniu este o subdiviziune structurală a Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI constituită pentru gestionarea patrimoniului public din cadrul instituției.

         Direcția are următoarele sarcinii de bază:

 • planifică şi gestionează întregul patrimoniu Academiei în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 • asigură buna funcționare a edificiilor;
 • participă la adoptarea deciziilor privind procedurile de locațiune, casarea, comercializare și obținerea autorizațiilor necesare;
 • organizează activitatea de exploatare şi reparare a mijloacelor de transport şi răspunde de buna organizare a parcului auto;
 • gestionează şi urmăreşte derularea contractelor de achiziţii publice;
 • organizează şi asigură condițiile de salubrizare;
 • participă la estimarea necesităţilor de bunuri, lucrări şi servicii pentru asigurarea activităţii continue a instituţiei;
 • elaborează caietele de sarcini și propune grupului de lucru pentru achiziții necesarul de bunuri, lucrări şi servicii în conformitate cu bugetul aprobat și necesităţile prioritare;
 • asigură integritatea bunurilor instituției, organizează şi efectuează controale planificate şi inopinate privind utilizarea bunurilor materiale aflate în gestiunea Academiei;
 • asigură studenții cu hrană conform actelor normative în vigoare;
 • asigură condițiile de trai în căminele gestionate de către instituţie;
 • asigură crearea condiţiilor adecvate pentru procesul de instruire.

         În vederea exercitării misiunii de instruire a specialiștilor de înaltă calificare prin formarea inițială (studii superioare de licență, de master și de doctorat), formarea inițială a funcționarilor publici cu statut special angajați din sursă externă, de dezvoltare (formare) profesională continuă a personalului MAI și altor organe de aplicare a legii, Academia dispune de suficiente locații și spații specifice procesului de studii și anume:

 • Terenul amplasat în mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 21 (suprafața – 1,9349 ha);
 • Terenul amplasat în mun. Chișinău, str. Sf. Vineri, 7 (suprafața – 2,3452 ha);
 • Terenul amplasat în mun. Chișinău, str-la Lermontov II-a, 12 (suprafața – 0,8243 ha).

– 182 birouri;

– 17 săli de curs;

– 66 săli de seminare;

– 18 săli cu computere/laborator;

– 4 săli festive/conferințe;

– 3 săli sportive;

– 2 terenuri sportive;

– 2 cantine;

– 1 poligon auto;

– 2 puncte medicale;

– 31 odăi de tip cazarmă;

– 77 odăi de tip cămin.

Contacte:

mun. Chișinău, str. Gheorghe Asachi, 21, tel. 0 (22) 735-895

e-mail: victor.grosu@mai.gov.md