Un aspect deosebit de important în activitatea membrilor catedrei reprezintă activitatea de cercetare științifică, în cadrul căreia se abordează multiple probleme ce preocupă atât teoreticienii, cât și practicienii (în special funcționarii publici cu statut special) în domeniul aplicării legii. Astfel, spectrul larg de probleme abordate vizează aplicarea procedurii contravenționale, probleme de prevenire și combatere a diferitor fapte ilegale, cercetări interdisciplinare a fenomenului violenței în familie, a delincvenței juvenile, a circulației armelor și munițiilor cu destinație civilă, a statutului funcționarului public, a criminalității din domeniul transporturilor etc.

Prin urmare, activitatea științifică este materializată pe parcursul anilor prin publicarea unui număr important de articole științifice, monografii, manuale, note de curs, recomandări metodice printre care şi: Aspecte instructive privind folosirea şi aplicarea forţei fizice, a mijloacelor speciale şi a armei de foc de către funcţionarii de poliţie în asigurarea ordinii de drept şi combaterea criminalităţii, Activitatea administrativă a organelor afacerilor interne (Partea generală), Teoria şi practica aplicării şi folosirii armei de foc în contextul drepturilor omului, Principii şi reguli generale privind tactica intervenţiei poliţieneşti cu aplicarea şi folosirea armei de foc, Aspecte administrativ-juridice ale aplicării şi folosirii armei de foc de către funcţionarii de poliţie, Drept poliţienesc, Etica şi deontologia polițienească: aspecte de implementare, Cooperând împreună spre o comunitate mai sigură, Elemente de intervenție polițienească, suport de curs, Reglementări contraven-ționale rutiere, Ghid practic privind intervenția eficientă a poliției în cazurile de violență în familie, ghid practic, Criminalitatea violentă în Republica Moldova: tendințe generale, cauze și condiții, Protecția specială a copiilor aflați în situații de risc, Protecția juridică a drepturilor omului în activitatea polițienească, Drept contravenţional (suport de curs).