Ord. 412 din_07.09.2023

Regulamentul Departamentului Limbi moderne

Lista publicaţii

Orarul Cursuri limba engleză turul 1 a var II

Orarul Cursuri limba engleză turul 1 b var II

Departamentul ”Limbi Moderne” este o structură organizatorică și funcțională din cadrul Academiei „Ștefan cel Mare” abilitată să contribuie la formarea profesională, care asigură în prezent însușirea disciplinelor de studii: limba engleză, limba franceză, limba română pentru alolingvi. 

Prin definiție, sarcina departamentului este de a cultiva și cizela o expresie lingvistică corectă orală și scrisă a limbii materne, dar mai cu seamă a limbilor de circulație internațională sau străine, cum ar fi engleza și franceza.

Limbile moderne sunt considerate un instrument important de abordare și valorificare a nivelului de cultură generală, mijloc eficace de maturizare spirituală și intelectuală, de integrare în societatea modernă. Studierea limbilor străine de mare circulație și extensiune lingvistică va contribui în mod decisiv la formarea integrală a demersurilor intelectuale și a proceselor psihice de percepere, memorare și gândire a studenților – viitorii ofițeri de poliție.

Adițional departamentul ”Limbi Moderne” planifică, desfășoară și evaluează cursuri de limbi străine pentru diferite categorii de vârstă, pentru angajații din cadrul autorităților administrative și instituțiilor din subordinea MAI, conform nivelelor (inițiere sau perfecționare), racordate și stabilite de Cadrul Comun de Referință pentru Limbi, definit de Consiliul Europei în 2001.

         Departamentul ”Limbi moderne” reprezintă un colectiv bine consolidat cu obligațiuni subordonate intereselor studentului și multiplelor tipuri de activități cu aspirații și tendințe de viitor în ascensiune, având drept călăuză motto-ul:

“Din limbi străine să înveți și în limba ta să scrii, că neamul tău să-l luminezi.”(proverb)

În prezent organizarea controlului intern managerial în scopul asigurării bunei guvernări prin politici, proceduri, reguli interne este îndeplinit de către şeful -interimar al departamentului Ludmila Onica.

1. Istorie  

         Înanul 1991 își începe activitatea catedra “Limbi moderne”. Printre cei dintâi colaboratori ai ei au fost: conferenţiarii M. Dorogan, A. Cenuşă, T. Cotelnic; lectorii superiori T. Coica, M. Cotlău, V. Ţuşcă, I. Burbulea, şi L. Dodon; lectorii A. Malachi, N. Ţabur, I. Carpov, L. Colonţev, Z. Chilimciuc, T. Duducă, V. Ţurcanu, N. Obreja şi N. Plămădeală.

         Un aport considerabil în realizarea obiectivelor catedrei i-a revenit primului ei șef, doctor în filologie, conferențiar universitar V. Indricean, care a condus colectivul cu pricepere și multă dăruire în anii 1991-1996.

         Din 1997 și până în 2002 catedra este administrată de N. Plăcintă, care anterior, deținuse funcția de locțiitor al șefului de catedră. Sub conducerea dlui N. Plăcintă și prin efortul profesorilor catedra își orientează principala direcție – asigurarea procesului de predare a limbilor străine: franceză, engleză, spaniolă, italiană, precum și latina și româna. Un aspect important este predarea limbii române în grupele alolingve și a culturii vorbirii în grupele românești.

         În 1999, restructurând planul de studii a fost introdus cursul de cultura comunicării orale şi scrise, fapt care va contribui la perfectarea actelor oficiale. 

         Timp de un an, 2002-2003, în urma unor circumstanțe, catedra de Limbi a fost comasată cu catedra Socio-umane modificându-și denumirea în “Științe socio-umane și limbi moderne” cu șef al catedrei L. Negară, conferențiar universitar, doctor în filozofie.

Ulterior, în 2003, catedra se divizează restabilindu-și denumirea de Limbi Moderne, iar șef al catedrei a fost aleasă, prin concurs, N. Samoil, doctor în filologie, conferențiar universitar, maior de politie care a condus catedra până în anul 2010.

Anul 2003 marchează în istoria catedrei începutul unei perioade noi. Aceasta este transferată într-un sediu modern, având la dispoziție două săli de studiere a limbilor, dotate cu tehnică audiovizuală: televizoare, casetofoane, videocasetofoane. Catedra este completată cu cadre didactice tinere: V. Triboi (Lâsenco), D. Cebotari (Șevcenco), O. Ahramenco, O. Iovceva, R. Vascan, L. Niculescu (Onica), V. Corceac, N. Zaharia, Gh. Doboș, A. Afanasii, T. Guitu, J. Eșanu.

       Din anul 2010 colectivul catedrei denumită “Limbi moderne și comunicare profesională” a fost condus de domnul Nicolae Obreja. Orientarea constantă în activitatea catedrei este munca metodico – didactică și științifică: manuale, ghiduri, elaborări metodice, suporturi de curs, articole științifice, determinată de necesitatea implementării noilor metode, strategii și concepte, care necesită abilități profesionale moderne, viziuni progresiste și metode de predare avansate. Astfel utilizarea materialului didactic variat: manuale alternative, texte literare și nonliterare, înregistrări audiovizuale contribuie în mod inevitabil la practicarea unei instruiri active ce dezvoltă o exprimare cursivă şi coerentă.

În 2019 catedra a fost reoganizată în Departamentul ”Limbi moderne” în subordinea Direcției dezvoltare profesională. La acea etapă studenții facultății Drept studiază următoarele discipline: limba franceză, limba engleză, limba română pentru alolingvi și retorica juridică.

       În 2020 la conducerea departamentului vine dna Viorica Corceac. În premieră, din data de 18.01.2021 se desfășoară cursuri de inițiere/perfecționare în domeniul limbii engleze pentru funcționarii publici cu statut special/funcționari publici/civili, angajați în cadrul Ministerului Afacerilor Interne și instituțiile din subordine.

       În perioada 2022-2023 la conducerea departamentului este dna Lilia Petriciuc.

Structura departamentului în prezent

În cadrul departamentului, conform statelor de personal, sunt prevăzute 9 funcții, toate fiind suplinite:

Nr.Numele, prenumeleFuncțiaTitlul ştiinţificCursurile predate
1.Ludmila Onicașef-interimar departamentMaster în științe ale educațieilimba engleză, limba română pentru alolingvi
2.Nicolae Obreja  formator  limba franceză
3.Ina BalanformatorMaster în filologielimba franceză
4.Zinaida ChilimciucformatorMaster în științe umanisticelimba franceză, limba română pentru alolingvi
5.  Sergiu Auzeac  formatorMaster în științe ale educațieilimba engleză
6.Diana Cerneavschiformator,  Master în Lingvistica aplicatălimba engleză
7.Cristina IftodiformatorMaster în științe umanisticelimba engleză
8.  Mariana Todorov  formatorMaster în științe ale educațieilimba engleză
9.  Natalia Clefos  ofițer superior