Senatul reprezintă comunitatea universitară şi este organul suprem de conducere, deliberare, decizie şi control al Academiei „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne.
 
Atribuţiile Senatului universitar sunt precizate în „Regulamentul de organizare si functionare a Senatului Academiei „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne”.
 
Structura de organizare a senatului
 
Biroul senatului
Comisiile permanente ale senatului:
– Comisia privind activitatea metodico-didactică;
– Comisia privind activitatea de cercetare științifică;
– Comisia juridică;
– Comisia socială;
– Comisia pentru evaluare și managementul calității
Comisiile speciale ale senatului
 
Preşedinte al Senatului este rectorul Academiei, comisar șef, conf. univ., dr. Dinu Ostavciuc
Secretar științific al Senatului este conf. univ., dr. Boris Glavan