Serviciul protecția datelor cu caracter personal (în continuare Serviciul) este subdiviziune structurală a Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, creată în anul 2020, misiunea căreia constă în monitorizarea şi asigurarea implementării cadrului legislativ, normativ şi instituţional pe domeniul de competenţă, inclusiv de monitorizare a implementării pe interior a regulilor de respectare a confidenţialităţii datelor cu caracter personal și în raporturile de serviciu cu alte entități.

În activitatea sa, Serviciul se conduce de Constituţia Republicii Moldova, legislaţia naţională în vigoare, actele normative de specialitate şi actele juridice interne, precum și de prevederile Politicii de securitate privind protecția datelor cu caracter personal a Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, Regulamentul privind organizarea și funcționarea Serviciului, planul de activitate al Academiei şi alte documente de politici, de principiile legalității, imparţialității, independenţei, confidenţialității, profesionalismului, eficienţei şi ierarhiei instituţionale.

              În scopul îndeplinirii misiunii sale, Serviciul exercită următoarele funcţii de bază:

  • efectuează activități de evaluare a măsurilor de protecție a datelor cu caracter personal instituite în cadrul Academiei;
  • elaborează acte administrative juridice pe domeniul de competență în conformitate cu prevederile cadrului normativ în vigoare;
  • evaluează riscurile existente şi posibile şi propune măsuri de înlăturare și preîntâmpinare a acestora;
  • promovează interesele Academiei în domeniul de competenţă în relaţiile cu instituţiile naţionale şi internaţionale;
  • înaintează propuneri privind perfecţionarea legislaţiei în vigoare în domeniul de competenţă a Serviciului.

              Printre responsabilitățile Serviciului se numără:

  • aplicarea şi coordonarea măsurilor tehnice şi organizatorice pentru protejarea datelor cu caracter personal;
  • acceptarea sau refuzul coordonării de acordare a dreptului de utilizator a sistemelor de evidenţă a datelor cu caracter personal;
  • planificarea și organizarea activității de evaluare a nivelului de conformitate al măsurilor de protecție instituite pe domeniul de competenţă;
  • monitorizarea operatorilor de date şi persoanelor împuternicite de operator, sistemelor informaţionale și utilizatorilor Academiei.

Activitatea Serviciului este asigurată de către ofițerul principal.

Persoana responsabilă de protecția datelor cu caracter personal este ofiţerul principal al SPDCP – Liudmila Şubelic, tel. 079 940 882, e-mail: ludmila.subelic@mai.gov.md