Aliona GUMENCO – ofiţer principal al serviciului, comisar.

Informaţii generale:

         Serviciul informare şi relaţii publice este o subdiviziune funcţională a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM, instituit prin Ordinul MAI nr. 348 din 31 iulie 2020 cu privire la modificarea anexelor nr.1, nr. 2 şi nr. 3 a Ordinului MAI nr. 651 din 11 octombrie 2019 cu privire la aprobarea structurii statutului de organizare şi organigramei Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM.

         Serviciul se află în subordinea directă a rectorului Academiei.

Misiunea Serviciului este de a menţine, consolida şi valorifica imaginea  pozitivă a instituţiei, precum și de a asigura informarea societății despre activitățile instituției, programele și evenimentele educaționale, științifice și de cercetare.

În vederea realizării misiunii sale, Serviciul exercită următoarele funcții de bază:

  1. promovarea unei imagini pozitive şi credibile a instituţiei;
  2. asigurarea transparenţei instituţionale;
  3. informarea activă, veridică şi operativă a societăţii despre evenimentele desfăşurate în cadrul instituţiei;
  4. stabilirea şi coordonarea unei colaborări eficiente dintre reprezentanţii mijloacelor de informare în masă și colaboratorii instituției;
  5. facilitarea accesului la informația publică din cadrul instituției.

Contacte:

mob. 069569775

e-mail: aliona.gumenco@mai.gov.md