Dispoziţii generale:

Poligonul – încăpere specializată dotată pentru desfășurarea orelor practice la criminalistică, drept procesual penal, module de specializare „Activitate de urmărire penală” şi „Criminalistică și expertize judiciare” și alte discipline, al căror conținut prevede desfășurarea aplicaţiilor criminalistice care contribuie la formarea în rândul studenților, doctoranzilor şi audienţilor a competențelor profesionale. Gestionarea poligonului criminalistic se efectuează în baza prevederilor Codului educației al Republicii Moldova, Carta Universitară a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, regulamentul catedrei și alte acte instituționale interne.

Scopul principal al poligonului este asigurarea activităţii organizatorico-metodologică a lecțiilor practice cu aplicarea metodelor progresive de instruire, precum și crearea condițiilor favorabile pentru desfășurarea instruirii la disciplinele de specializare.

Sarcinile poligonului:

  • asigurarea lecțiilor practice cu suport metodologic și informațional-tehnologic;
  • asigurarea suportului organizatoric-metodologic a procesului instructiv-didactic;
  • formarea deprinderilor practice și abilităților, în domeniile:

– realizarea fotografiei judiciare a video-filmului judiciar;

– investigarea criminalistică a urmelor: formă, materie, obiect (dactiloscopia judiciară, traseologia judiciară);

– examinarea criminalistică a armelor de foc descoperite la locul faptei;

– investigarea criminalistică a aspectului exterior al persoanei;

– examinarea criminalistică a documentelor și a textelor scrise de mână descoperite la locul faptei;

– tactica efectuării acțiunilor de urmărire penală;

– cercetarea criminalistică a anumitor genuri de infracțiuni etc.

Structura poligonului include:

1. săli pentru activităţi teoretice

2. săli pentru lecţii practice.