Catedra ”Drept polițienesc” reprezintă subdiviziunea didactico-ştiinţifică de profil înființată în cadrul Academiei ,,Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne în iunie anului 1992. Primul șef al acestei subdiviziuni a fost numit colonelului de poliție Victor Guțuleac, doctor în drept, conferențiar universitar.

Subdiviziunea didactică nou-creată avea pe atunci denumirea ”Activitatea administrativă a organelor afacerilor inteme” și își propunea ca scop să contribuie la pregătirea cadrelor calificate în domeniul activității administrative a poliției. Pe parcurs, în activitatea didactică a catedrei au fost antrenați profesori cu renume: Tudor Roșca, Mihai Gheorghiță și Vasile Florea.

Anii 1995-1997 au constituit o etapă însemnată în procesul de integrare și consolidare a întregului potențial didactico-științific al colectivului cu noi specialiști atât cu experiență pedagogică, cât și practică: Ștefan Stamatin, căpitan de poliție și Pavel Olari, maior de poliție, Mihai Dascălu, locotenent-colonel, Viorel Vieru, maior de poliție, Veaceslav Grati, locotenent de poliție.

În perioada anilor 1997-1998, corpul profesoral-didactic al catedrei a fost completat cu noi specialiști practicieni. S-au încadrat energic în munca pedagogică: Ion Vizdan, Victor Balmuș, Iurie Țvigunov.

Anul de studii 1998-1999 se distinge prin faptul că anume în această perioadă are loc fuziunea a două subdiviziuni didactice: ”Activitatea administrativă a organelor afacerilor inteme” cu cea de ”Dirijare și asigurare informativ-tehnică a organelor”, noua denumire a catedrei devine – ”Drept administrativ și activitatea administrativă a organelor afacerilor interne”. Catedra nou formată a fost completată cu Mihai Țvigunov, și Dumitru Guitu, anterior, a manager al comisariatul de poliție.

Din martie 1998 catedra este dirijată de V. Cebotar. În februarie 1999, în funcție de șef-adjunct al catedrei este numit Ștefan Stamatin, care în interval relativ scurt a parcurs calea de la funcția de lector la cea de conducător al colectivului. Astfel, din august 2000 până în decembrie 2001 dnul Ștefan Stamatin, exercită funcția de șef de catedră.

Din 2002 până în august 2003 catedra a fost condusă de magistru în drept, colonel de poliție Mihai Dascălu. Ulterior, catedra se reorganizează în ”Drept administrativ și ordine publică” și fuzionează cu catedra ”Activitatea operativă de investigații”, condusă de către Cușnir Valeriu, doctor în drept, conferențiar universitar.

În anul 2005, Catedra ”Drept polițienesc” își continua activitate în calitate de subdiviziune de sine stătătoare în cadrul Academiei de Poliție „Ștefan cel Mare”, noul șef al acesteia fiind investit Dl. Gratii V. dr., conf. univ. În această perioadă colectivul catedrei a fost completat de cadre noi: Ion Filip, Sergiu Crudu, Anatol Cananău, Vitalie Ionașcu, Telipan Vitalie.

În cele ce au urmat, conducerea catedrei ”Drept polițienesc” a fost reprezentată de către: Sergiu Crudu (interimatul funcției) în perioada anilor 2008-2011. Ulterior, manager al Catedrei ”Drept polițienesc” a devenit Ștefan Belecciu, doctor în drept, conferențiar universitar, care a exercitat mandatul său în perioada anilor 2011-2016 și 2017-2021. În intervalul anilor 2016-2017 conducerea catedrei a fost preluată de Albert Antoci, doctor în drept, conferențiar universitar.

În perioada anilor 2022 -2023 funcția de manager al catedrei a fost exercitată de către Cananău Anatolie, doctor în drept, conferențiar universitar.

Catedra ”Drept polițienesc” a asigurat realizarea sarcinilor didactice, științifice și metodice în unison cu aspirațiile Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI.