Conducerea:
Igor ŞEVCENCO- Şef Departament, comisar;
Tel: 0 (69) 303037
E-mail: igorsevcenco17@gmai.com
 
Obiective şi competenţe:
– organizarea şi desfăşurarea cursurilor de formare profesională iniţială pentru efectivul de ofiţeri încadrați pentru prima dată din sursă externă în cadrul autorităților administrative și instituțiilor din subordinea Ministerului Afacerilor Interne;
– obiectivele formării profesionale inițiale sunt următoarele:
– familiarizarea personalului delegat la studii cu mediul instituțional și începerea procesului de integrare profesională;
– adaptarea angajatului la cerinţele postului;
– obţinerea unei calificări profesionale;
– formarea deprinderilor de muncă și a atitudinilor etice și deontologice de bază necesare îndeplinirii atribuțiilor funcţionale.
– asigurarea procesului de instruire pentru ofiţeri (durata 13 săptămîni) şi potrivit exigenţelor moderne de instruire, cu ansamblul structurat de cunoştinţe, deprinderi şi aptitudini necesare pentru realizarea activităţilor profesionale;
– organizarea şi desfăşurarea cursurilor de instruire (pregătire iniţială) şi (perfecţionare) a personalului agenţiilor particulare de detectiv şi de pază.