Senatul Studențesc este compus din studenții reprezentanți ai grupelor academice a programelor de licență și master:

1.      Scobici Laurențiu – Președinte

2.      Josan Irina – Vicepreședinte

3.      Ciobanu Dan – Secretar

4.      Isofi Irina – Membru

5.      Isac Cătălin – Membru

6.      Harghel Lucian – Membru

7.      Iaţişin Valentina – Membru

8.      Iachim Vasile – Membru

9.      Revenco Ana-Maria – Membru

10.    Luncașu Dinu – Membru

11.    Vasiliţa Vasile – Membru

12.    Savca Silvia – Membru

13.    Soroceanu Igor – Membru

14.    Bogușevscaia Cristina – Membru

15.    Braga Marina – Membru

16.    Machidon Alexandru – Membru

17.    Secrieru Mihaela – Membru

18.    Cobasnean Larisa – Membru

19.    Şchiopu Patricia – Membru

20.    Mîrza Olivia – Membru

21.    Caprian Vladimir – Membru