Obiective şi competenţe:

Formarea profesională inițială ofițeri

 • organizarea şi desfăşurarea cursurilor de formare profesională iniţială pentru corpul de ofiţeri încadrați pentru prima dată din sursă externă în funcție publică cu statut special în cadrul autorităților administrative și instituțiilor din subordinea Ministerului Afacerilor Interne;
 • realizarea programului de instruire care să asigure dobîndirea competențelor profesionale minime necesare pentru exercitarea atribuțiilor de serviciu specifice domeniului de specialitate, conform standardelor ocupaționale;
 • adaptarea angajatului la cerinţele postului, obţinerea unei calificări profesionale, familiarizarea cu normele etice și deontologie profesională.

Durata cursurilor de formare inițială ofițeri – 16 săptămîni, dintre care:

 • 11 săptămîni-ore de curs;
 • 3 săptămîni-stagiu de practică;
 • 2 săptămîni-ore de sinteză și evaluare finală.
 •  

Formarea inițială/perfecționare a personalului organizațiilor de pază

 • organizarea procesului de formare continuă privind atestarea agenţilor de pază, (cursuri de calificare, cursuri de perfecţionare);
 • realizarea programului de instruire care să asigure dezvoltarea cunoştinţelor, deprinderilor, abilităţilor profesionale practice pentru a desfăşura activitatea de pază, stabilită conform Regulamentului privind condiţiile de pregătire, perfecţionare şi atestare a personalului organizaţiilor particulare de pază;

Durata cursurilor de calificare a agenților de pază – 6 săptămîni, dintre care:

 • 4 săptămîni-ore de curs;
 • 2 săptămîni-stagiu de practică;
 • evaluare finală.

Durata cursurilor de perfecționare a agenților de pază – 3 săptămîni dintre care:

 • 2 săptămîni-ore de curs;
 • 1 săptămînă-stagiu de practică;
 • evaluare finală.

Principiile de realizare:

 • Asigurarea regimului de activitate al angajaților delegați la studii;
 • Respectarea dreptului beneficiarilor la instruire şi dezvoltare profesională;
 • Promovarea valorilor profesionale: experienţă şi competenţă pentru funcţia deţinută, gîndire, raţionament, implicare, corectitudine şi responsabilitate;
 • Oferirea oportunităţilor de instruire şi dezvoltare profesională, stimularea propriei dezvoltări și autoinstruire a angajatului;
 • Implemenatrea programelor de instruire în vederea sporirii gradului de utilitate, aplicabilitate și satisfacerea cerinţelor educaţionale ale beneficiarului;
 • Tratarea imparţială, abordare corectă şi echitabilă în procesul de instruire.