Marian Gherman – şef catedră, doctor în doctor, conf. universitar, comisar-şef

– M. Bîrgău, M. Gherman, Monografie „Aspecte juridico-penale ale huliganismului”, Studiu monografic, Chişinău, 2005.

– M. Gherman, E. Blîndu Monografie „Particularităţi ale activităţii de organizare şi planificare a prevenirii şi descoperirii infracţiunilor cu largă rezonanţă socială şi în serie”, Chişinău 2009;

– M. Gherman, E. Blîndu, A. Clefos, Manualul „Metodologia prevenirii si descoperirii infractiunilor de catre serviciul politiei judiciare”, Academ. „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova, Chisinau 2010.

– M. Gherman, I. Bodrug, E. Blîndu, A. Clefos, “Metodologia prevenirii şi descoperirii infracţiunilor de către Subdiviziunile specializate”, Chişinău 2014. 416p.

– M. Poalelungi, C.Gurschi, P.Ursache, Gh. Nicolaev, Iu.Sedleţchi, I. Dolea, M. Gherman, D. Ioniţă, Iu. Margineanu, A. Pîntea, Al. Mariţ, S. Ursu, A Cerbu. Modele de acte procedurale în procesul penal.Chişinău 2014. 1398p.

– M.Gherman, E. Blîndu. Culegeri de modele utilizate în cadrul activităţii speciale de investigaţii. Chişinău, 2015.

– M. Gherman, E. Blîndu, Manual  „Bazele organizatorico-tactice ale activităţii subdiviziunilor specializate”, Chişinău 2017, Tipografia „Academia Ştefan cel Mare” 178 p.

– M. Gherman. E. Blîndu. Organizarea şi tactica efectuării investigaţiilor sub acoperire, Chişinău, 2019, 107p.

Pareniuc Alexandru – conferenţiar universitar, comisar-şef

– Al. Pungă, AL. Pareniuc. Subcultura criminală. Compendiu. Chişinău, 2019. 158 p.

– Al. Pungă, AL. Pareniuc. Activitatea specială de investigaţii. Colaboratorii confidențiali. Chişinău, 2016.  116 p.

– Al. Pungă, AL. Pareniuc. Activitatea specială de investigaţii. Dosarele speciale. Chişinău, 2015. 131 p.

– Al. Pungă, AL. Pareniuc. „Hoţii în lege”, criminalitatea organizată în Republica Moldova – mituri şi realitatea. Chişinău, 2012.106 p.

– Il. Jecicov, Al. Pareniuc, A. Pungă. Combaterea traficului ilicit de droguri. Chişinău, 2010. 120 p.

– Al. Pareniuc, A. Pungă. Activităţile subdiviziunilor MAI realizate în timpul desfăşurării operaţiunilor speciale de eliberare a ostaticilor. Chişinău, 2008. 60 p. (1,95 c/a). ISBN 978-9975-930-57-4. CZU 351.749

– Al. Pareniuc, M. Ciupac. Combinaţia operativă: concept şi caracterizare. Chişinău, 2008. 94 p.

– Al. Pareniuc, A. Pungă. Prevenirea şi descoperirea escrocheriilor. Chişinău, 2008. 64p.

– E. Blîndu, Al. Pareniuc. Experimentul operativ: teorie şi practică. Chişinău, 2007. 51 p. (1,80 c/a).

– V. Cuşnir, V. Berliba, A. Pareniuc. Omorul la comandă. Studiu de drept penal. Chişinău, 2005. 197 p.

-V.Mejinschi, S. Carp, Al. Pareniuc, A. Pungă. Activitatea investigativ-operativă a OAI. Chişinău, 2009. 400p.

– Al. Pareniuc, Al. Pungă. Activitatea investigativ-operativă a Organelor Afacerilor Interne: (partea specială): Prevenireaşi descoperirea infracţiunilor de către serviciile Poliţiei judiciare. Chişinău, 2011. 417 p.

Glavan Boris – conferenţiar universitar

– Glavan B., (în coautorat). Activitatea specială de investigaţie. Sisteme informaţionale. Tipografia Academiei „Ştefan cel Mare”. Chișinău 2022

– Glavan B., Liberarea de răspundere penală. Monografie. Tipografia Academiei „Ştefan cel Mare”. Chișinău 2021. – 228 p.

– Glavan B., (în coautorat). Tehnica Specială în organele afacerilor interne (TS în OAI): Curs de lecţii / Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al RM, Catedra: Activitate specială de investigaţii şi anticoruptie. – Ed. 1-a. – Chişinău : Departamentul Editorial-Poligrafic al Academiei „Ştefan cel Mare”, 2020. – 314 p.

– Glavn B. Note privind activitatea specială de investigaţii (în coautorat cu V.Mîrzac). Chişinău 2018. p.92.

– Glavan B. (în coautorat). Canale tehnice de scurgere a informaţiei: clasificare şi caracterizare generală.  Chişinău: Tipogr. Academiei „Ştefan cel Mare”, 2017. 56 p.

– Glavan B. (în coautorat). Securitatea electronică. Chișinău: Tipogr. Academiei „Ştefan cel Mare”. 2016. 122 p. Glavan B. (în coautorat). Utilizarea mijloacelor tehnice în activitatea specială de investigaţie. Tipografia Academiei „Ştefan cel Mare”. Chişinău, 2014. 152 p.

– Glavan B. (în coautorat). Liberarea de răspundere penală: probleme teoretico-metodologice, legislative şi practico-judiciare. Tipografia Academiei „Ştefan cel Mare”. Chişinău 2012. 281 p.

– Glavan B. (în coautorat). Culegeri de planuri, indicaţii metodice, selectări bibliografice şi alte materiale la „Tehnica specială în activitatea Organelor Afacerilor Interne”. Tipografia Academiei „Ştefan cel Mare”. Chişinău 2012. 68 p.

– Glavan B. Aparate de vedere pe timp de noapte. Note de curs. Tipografia Academiei „Ştefan cel Mare”. Chişinău 2012. 48 p.

Cicala Alexandru – conferenţiar universitar

– Cicala Al., (în coautorat). Activitatea specială de investigaţie. Sisteme informaţionale. Tipografia Academiei „Ştefan cel Mare”. Chișinău 2022

– Cicala Al. Activitatea specială de investigaţii. Reprezentări schematice şi definiţii. Departamentul Editorial Poligrafic al Academiei „Ştefan cel Mare”,Chişinău 2021. – 154 p.

– Cicala Al. Prevenirea avorturilor ilegale. Editura: GlobeEdit, Lituania, 2019, 207p.

– Cicala Al. Analiza criminologică şi prevenirea infracţiunilor de omor. Editura: Departa­mentul Editorial Poligrafic al Academiei „Ştefan cel Mare”,Chişinău 2021. – 174 p.

Calcavura Ghenadie – asisitent universitar

– B. Glavan, Gh. Calcavura, Curs de lecții Tehnica specială în organele afacerilor interne, Ediția I, Chișinău 2020, Academia „Ştefan cel Mare”, 316 p.

Mîrzac Victor – lector universitar (1994-2020)

– V. Mîrzac „Detectorul comportamentului simulat în activitatea de urmarire penala” (Monografie), Chisinau 2010;

– V. Mîrzac Articol ştiintific „Valoarea juridica a rezultatelor obtinute în cadrul testarilor la poligraf”;

– V. Mîrzac, B. Glavan „Aparate de vedere pe timp de noapte” (Monografie), Chisinau 2012;

– V. Mîrzac, B. Glavan, „Culegere de planuri, indicatii metodice, selectari si alte materiale la „Tehnica speciala în activitatea organelor afacerilor interne”, (Monografie), Chisinau 2012.

– V. Mîrzac „Mijloace de telecomunicatii în activitatea organelor afacerilor interne”, (Monografie), Chisinau 2013.

– Victor Mîrzac, Glavan Boris, Utilizarea mijloacelor tehnice în activitatea specială de investigaţii”, Chişinău, 2014.

– Victor Mîrzac, Glavan Boris, monografia „Securitatea electornică”, Chişinău, 2016.

Blîndu Eugeniu – lector universitar (2001-2020)

– M. Gherman, E. Blîndu Monografie „Particularităţi ale activităţii de organizare şi planificare a prevenirii şi descoperirii infracţiunilor cu largă rezonanţă socială şi în serie”, Chişinău 2009;

– M. Gherman, E. Blîndu, A. Clefos, Manualul „Metodologia prevenirii si descoperirii infractiunilor de catre serviciul politiei judiciare”, Academ. „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova, Chisinau 2010.

– E. Blîndu, M. Gherman, I. Bodrug, A. Clefos. “Metodologia prevenirii şi descoperirii infracţiunilor de către Subdiviziunile specializate”, Chişinău 2014. 416p.

– E. Blîndu, M.Gherman. Culegeri de modele utilizate în cadrul activităţii speciale de investigaţii. Chişinău, 2015.

 – M. Gherman. E. Blîndu. Organizarea şi tactica efectuării investigaţiilor sub acoperire, Chişinău, 2019, 107p.

– M. Gherman, E. Blîndu, Manual  „Bazele organizatorico-tactice ale activităţii subdiviziunilor specializate”, Chişinău 2017, Tipografia „Academia Ştefan cel Mare” 178 p.

Alexei Punga – lector universitar (1993-2020)

– Punga, I. Jecicov, A. Pareniuc, Monografia „Combaterea traficului ilicit de droguri”, Chisinau 2010.

– A. Pareniuc, A. Punga, manualul „Activitatea investigativ – operativa a organelor afacerilor interne”, Academ. „Stefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova, Chisinau 2011.

– A. Pareniuc, A. Punga, conferinta internationala din cadrul Universitatii nationale a inspectoratului fiscal al Ukrainei 14.10.2011, or. Irpini, Articolul stiintific „Criminalitatea organizata în R. Moldova si influenta ei asupra economiei tarii”( 8 pagini) .

– A. Punga, A. Pareniuc, monpgrafia „Hotii în lege”, criminalitatea organizata în R. Moldova – mituri si realitate”, Chisinau, 2012;

– Ana Bucătari, Alexei Pungă, „Terorismul – cancerul mileniilor”, Chişinău, 2014.

– Alexei Pungă, Alexandru Pareniuc, Manual „Dosarele speciale”, Chişinău, 2015.

– Alexei Pungă, Alexandru Pareniuc. Activitatea specială de investigaţii. Colaboratorii confidențiali. Chişinău, 2016. 116 p.

– Alexei Pungă, Alexandru Pareniuc. Subcultura criminală. Compendiu. Chişinău, 2019. 158 p.

Nicolae Vasilişin – asistent universitar

– Nicolaie Vasilişin, „Regimul juridic al activităţii serviciilor specializate ale poliţiei în contextul reformării MAI”, Chişinău, 2015;

– Nicolaie Vasilişin, „Natura juridică a măsurilor speciale de investigaţii”, Chişinău, 2015.