Ceremonia de finalizare a proiectului Twinning al UE

30 mart. 2021

Proiectul Twinning al UE „Reforma instruirii inițiale și continue a sistemului poliției din Republica Moldova, Nr. de referință MD 15 ENI JH 01 17 (MD/32) a demarat pe data de 20 iulie 2018 cu o durată de 30 luni.

Mai multe

Conferinţa ştiinţifică interuniversitară cu participare internaţională a studenţilor-doctoranzi: Prevenirea şi combaterea criminalităţii – probleme, soluţii şi perspective, ediţia a III-a

25 mart. 2021

La data de 25 martie 2021, Şcoala doctorală Ştiinţe penale şi drept public a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI a organizat şi desfăşurat în regim online Conferinţa ştiinţifică interuniversitară cu participarea internaţională a studenţilor-doctoranzi: Prevenirea şi combaterea criminalităţii – probleme, soluţii şi perspective.

Mai multe

Academia “Ștefan cel Mare”, noul partener al Școlii de poliție din Lituania

23 mart. 2021

În contextul colaborării polițienești internaționale, unul dintre obiectivile prioritare în activitatea Academiei “Ștefan cel Mare” îl constituie stabilirea și fortificarea parteneriatului cu instituțiile similare din UE, precum și promovarea imaginii pe plan internațional.

Mai multe

Conferinţa criminologică interuniversitară cu genericul „Învăţământul şi cercetarea criminologică: aspecte naţionale şi regionale”

22 mart. 2021

La 20 martie 2021 a avut loc conferinţa criminologică interuniversitară cu genericul „Învățământul și cercetarea criminologică: aspecte naționale și regionale” (în regim de videoconferinţă), organizată de către Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată în comun cu Academia „Ştefan cel Mare” a MAI.

Mai multe

Lansarea monografiei „Căile de asigurare a constituționalității (legilor, acțiunilor, politicilor) în Republica Moldova”

22 mart. 2021

Doctorul în drept Liliana Creangă, conferențiar universitar la catedra Drept public și securitate a frontierei, a elaborat, de curând, în cadrul Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI un important studiu monografic cu titlul „Căile de asigurare a constituționalității (legilor, acțiunilor, politicilor) în Republica Moldova”.

Mai multe

Reglementări naționale și standarde juridice în domeniul protecţiei drepturilor consumatorului

19 mart. 2021

Cu ocazia celebrării Zilei Mondiale a Drepturilor Consumatorilor, marcată la nivel mondial în fiecare an la data de 15 martie, la data de 19 martie 2021 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al RM a organizat Conferinţa ştiinţifică internaţională cu genericul: Reglementări naționale și standarde juridice internaționale în domeniul protecției drepturilor consumatorului.

Mai multe

Au văzut lumina tiparului Materialele conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale din 04 decembrie 2020 cu genericul: „Pregătirea profesională a cadrelor pentru subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne şi alte organe de drept”

19 mart. 2021

Volumul cuprinde materialele Conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale „Pregătirea profesională a cadrelor pentru subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne şi alte organe de drept”, care a avut loc pe data de 04 decembrie 2020 (în regim de videoconferinţă).

Mai multe

Lansarea îndrumarului metodic „Instrucţia de front pentru angajaţii MAI cu statut special”

18 mart. 2021

Recent, în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, a fost elaborat şi publicat un important îndrumar metodic „Instrucţia de front pentru angajaţii MAI cu statut special”, a cărui autori sunt Radion Rotaru, Valentin Cojocari, Vadim Rotari, Igor Eftode.

Mai multe