Academia “Ștefan cel Mare”, noul partener al Școlii de poliție din Lituania

În contextul colaborării polițienești internaționale, unul dintre obiectivile prioritare în activitatea Academiei “Ștefan cel Mare” îl constituie stabilirea și fortificarea parteneriatului cu instituțiile similare din UE, precum și promovarea imaginii pe plan internațional.
Astfel, în perioada 22-26 martie 2021, delegația Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, în frunte cu Secretarul general, dl Ianuș Erhan, se află într-o vizită de lucru la Școala de Poliție din Lituania. Scopul vizitei reprezintă totalizarea proiectului UE Twinning.
Pe data de 23 martie 2021, a fost semnată declarația de colaborare a Academiei “Ștefan cel Mare” a MAI reprezentată de Rectorul instituției, dl Dinu Ostavciuc, comisar principal cu Școala de poliție din Lituania reprezentată de șeful instituției nominalizate, dl Vilius Motejaitis, comisar-șef.
Acest eveniment va reprezenta o continuitate a cooperării între aceste două instituții în rezultatul proiectului European Twinning, care s-a axat pe reforma instruii inițiale și continue a sistemului poliției din Republica Moldova.
Șeful Școlii de poliție din Lituania, dl Vilius Motejaitis, a menționat:
„Mă bucur că Școala de poliție din Lituania va avea încă un partener străin de încredere, cu care intenționăm să implementăm proiecte de schimb de personal, schimb de bune practici în domeniul îmbunătățirii procesului educațional, metodologiei de predare”.
La rândul său domnul Ianuș Erhan, Secretar general al MAI al RM a reiterat importanța cooperării internaționale în domeniul educației polițienești și a subliniat că semnarea declarației va contribui la dezvoltarea relațiilor bilaterale prin schimbul de informații, experiență și cunoștințe.
Astfel conducerea Academiei “Ștefan cel Mare”, își exprimă recunoștința pentru implicarea partenerilor lituanieni care au contribuit la susținerea reformei instruirii inițiale și continue a sistemului poliției din Republica Moldova. Mai mult ca atât, prin prisma colaborării eficiente dintre aceste două instituții, se va dinamiza și se va diversifica procesul de instruire inițială și continuă a funcționarilor cu statut special din cadrul MAI al Republicii Moldova.