Lansarea monografiei „Căile de asigurare a constituționalității (legilor, acțiunilor, politicilor) în Republica Moldova”

Doctorul în drept Liliana Creangă, conferențiar universitar la catedra Drept public și securitate a frontierei, a elaborat, de curând, în cadrul Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI un important studiu monografic cu titlul „Căile de asigurare a constituționalității (legilor, acțiunilor, politicilor) în Republica Moldova”.
În prezenta lucrare sunt examinate cele mai importante aspecte legate de problema asigurării constituţionalităţii în Republica Moldova, care implică modalităţile, categoriile, procedeele de realizare a constituţionalităţii. Astăzi, ca niciodată persistă necesitatea formării unui sistem eficient al asigurării constituţionalităţii pe baza caracteristicilor socio-istorice şi naţionale, sintezelor şi analizei problemelor teoretice şi practice legale, garantării supremaţiei Constituţiei. Cercetările teoretico-ştiinţifice şi problemele practice privind asigurarea constituţionalităţii reprezintă un domeniu nou şi de perspectivă al dreptului public.
Monografia este destinată tuturor celor interesați și ţine cont de ansamblul de circumstanţe istorice şi politice în care a evoluat instituţia respectivă în Republica Moldova, încă din primii 7 ani de activitate a Curţii Constituţionale, raportul dintre numărul actelor adoptate şi executarea prevederilor acestora era mult prea nefavorabil. Această situaţie a impus necesitatea examinării minuţioase şi responsabile a modului în care era înţeleasă şi percepută ideea constituţionalităţii actelor normative, modul în care Curtea îşi îndeplineşte rolul de factor de echilibru între ramurile puterii în stat, de garantare a supremaţiei Constituţiei în toată complexitatea ei.
Lucrarea va fi pusă la dispoziția publicului studios, practicienilor, cercetătorilor preocupați de domeniul dreptului public, totodată va putea fi studiată și în cadrul Bibliotecilor naționale cât și în Bibliotecile Universităților cu profil juridic din țară.