Lansarea îndrumarului metodic „Instrucţia de front pentru angajaţii MAI cu statut special”

Recent, în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, a fost elaborat şi publicat un important îndrumar metodic „Instrucţia de front pentru angajaţii MAI cu statut special”, a cărui autori sunt Radion Rotaru, Valentin Cojocari, Vadim Rotari, Igor Eftode.
Ghidul oferă informaţii de bază despre legitatea, principiile, regulile şi metodele instrucţiei de front. Obiectivul principal al acestui îndrumar este familiarizarea angajaţilor cu statut special cu formarea abilităţilor de promptitudine şi precizie de a acţiona atât individual, cât şi colectiv, cu sporirea disciplinei precum şi cu contribuirea la dezvoltarea calităţilor necesare la şedinţele tactice, pregătirea specială, instrucţia tragerii şi la alte discipline de instrucţie.
Materialul redat este binevenit tuturor angajaţilor MAI cu statut special şi poate fi de real folos la respectarea ordinii militare şi definitivarea iscusinţei de a-și stăpâni corpul, de a dezvolta atenţia, spiritul de observaţie, colectivismul şi conştiinciozitatea.