Reglementări naționale și standarde juridice în domeniul protecţiei drepturilor consumatorului

Cu ocazia celebrării Zilei Mondiale a Drepturilor Consumatorilor, marcată la nivel mondial în fiecare an la data de 15 martie, la data de 19 martie 2021 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al RM a organizat Conferinţa ştiinţifică internaţională cu genericul: Reglementări naționale și standarde juridice internaționale în domeniul protecției drepturilor consumatorului.
La conferinţă au participat peste 100 de reprezentanți ai mediului academic, societății civile, structurilor de stat autohtone și din România, inclusiv Ministerul Afacerilor Interne, Agenția Pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică, Autoritatea Aeronautică Civilă, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei, Agenţia de mediu, Agenţia de stat pentru proprietatea intelevtuală, Camera de comerţi şi industrie, Institutul Naţional de standartizarea etc.
În dezbatere a fost subliniată importanţa drepturilor fundamentale ale tuturor consumatorilor și nevoia imperioasă ca acestea să fie respectate și protejate, iar participanții au avut ocazia de a realiza un schimb de experienţă și de a aborda, prin prisma teoriei și practicii, aspecte legate de problematica protejării intereselor economice ale consumatorilor la nivel național și internațional.
Ziua Mondială a drepturilor consumatorilor trebuie să constituie și în continuare un imbold la creşterea gradului de conştientizare, la nivel național și mondial, a contribuţiei semnificative pe care o are protecția consumatorilor în dezvoltarea durabilă a unei societăți şi de a încuraja intervenția instituțiilor publice care să asigure accesului tuturor la produse și servicii inofensive.