Ședința de monitorizare a proiectului Erasmus+ HRLAW

28 mai 2021

La data 28 mai 2021 a avut loc on-line şedinţa de monitorizare în regim on-line a Proiectului „LEGEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI PENTRU UNIVERSITĂŢILE DIN UCRAINA ŞI MOLDOVA (HRLAW)”, număr de referinţă: 573861-EPP-1-2016-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP.

Mai multe

Seminar instructiv-metodic

28 mai 2021

La data de 28 mai 2021, Direcţia studii şi management al calităţii (DSMC) a organizat şi desfăşurat în regim online seminarul instructiv-metodic cu tema: „Bunele mecanisme şi proceduri continue de dirijare, organizare, evidenţă, control a activităţilor metodice, realizării normării ştiinţifico-didactice şi de cercetare: dificultăţi, discuţii, soluţii”.

Mai multe