Elaborarea ghidului privind calificarea infracțiunii de vandalism

11 mai 2021

Problema respectării şi ocrotirii valorilor culturale şi a normelor morale la etapa actuală a devenit tot mai stringentă pentru toate statele civilizate, printre acestea se numără şi Republica Moldova.

Mai multe