Elaborarea ghidului privind calificarea infracțiunii de vandalism

Problema respectării şi ocrotirii valorilor culturale şi a normelor morale la etapa actuală a devenit tot mai stringentă pentru toate statele civilizate, printre acestea se numără şi Republica Moldova. Însă, trebuie să recunoaştem pe bună dreptate că, deşi valorile culturale şi normele morale sunt promovate la un nivel destul de înalt în societatea contemporană, în ultimele decenii se constată o creştere alarmantă a ratei de încălcare a acestora, privită ca o formă de manifestare a comportamentului uman distructiv.
Aşadar, manifestările sociale distructive au fost catalogate de reprezentanţii statului sau de anumite categorii sociale, profesionale sau etnice care şi-au văzut interesele lezate sau bunurile distruse drept acte de vandalism.
În condiţiile existenţei unui stat de drept, lupta cu infracţiunile ce atentează la ordinea publică capătă o relevanţă deosebită.
În acest sens, importanța calificării infracțiunii de vandalism îşi găseşte reflectare inclusiv în activitatea ştiinţifico-didactică.
Astfel, în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM a fost editat ghidul metodic cu titlul: „Ghid privind calificarea infracțiunii de vandalism”, autor al căruia este dr. în drept Sofia PILAT.
Materialele ghidului pot fi utilizate în procesul de instruire a studenţilor ciclurilor I, II şi III de studii din cadrul instituţiilor de învăţământ superior cu profil juridic, precum şi a audienţilor cursurilor de formare continuă. De asemenea, materialele prezentei lucrări metodice pot fi luate în considerare de către angajații organelor de drept în cadrul activității de încadrare juridică a infracțiunii de vandalism.