Ședința de monitorizare a proiectului Erasmus+ HRLAW

La data 28 mai 2021 a avut loc on-line şedinţa de monitorizare în regim on-line a Proiectului „LEGEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI PENTRU UNIVERSITĂŢILE DIN UCRAINA ŞI MOLDOVA (HRLAW)”, număr de referinţă: 573861-EPP-1-2016-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP. Proiectul este parte componentă a programului pentru educaţie, instruire, tineret şi sport Erasmus+ finanţat de UE acţiunea KA 2 Consolidarea capacitaţilor in domeniul învăţământului superior, cu participarea partenerilor instituţilor superioare de invăţămînt şi ONG-uri din Estonia, Marea Britanie, Republica Irlanda, Suedia, Spania, Moldova, Ucraina. Monitorizarea cu genericul “Impactul şi sustenabilitatea” a fost efectuată de către reprezentanţii Oficiului Naţional Erasmus+ în Moldova, dna Claudia Melinte, coordonatoarea instituţiei, şi dna Cristina Gherman, administrator. Evenimentul a avut drept scop informarea şi documentarea reprezentanţilor oficiali ai Erasmus+, precum şi a părţilor implicate în procesul de implementare a proiectului referitor la nivelul de realizare a obiectivelor acestuia, problemele şi dificultăţile cu care s-au confruntat în faza de implementare etc., cu participarea reprezentațiilor instituţiilor partenere din R. Moldova, printre care Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Aleco Russo”, Academia „Ștefan cel Mare”, Ministerul Educației Cercetării și Culturii şi a Asociaţiei Obştești Centrul Republican pentru copii şi tineret GUTTA-CLUB.
Şedinţa a continuat cu Sesiunea de întrebări şi răspunsuri, discuţii, schimb de opinii pe marginea implementării proiectului. Reprezentanţii Erasmus+ şi partenerii proiectului au discutat problemele apărute pe perioada a 3 ani de activitate: utilizarea resurselor disponibile; recomandări privind continuitatea Proiectului la nivel national, international, aplicarea la noi proiecte Erasmus+ etc.