Moralitatea – pilon în activitatea profesională al funcţionarului public

La data de 14.11.2019 membrii catedrei „Ştiinţe manageriale, socio-umane şi comunicare profesională” a Facultăţii Drept, Securitate civilă şi Ordine publică a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM, cu aportul substanţial al studenţilor-membri ai Cercului ştiinţific studenţesc „Academos”, au organizat şi desfăşurat conferinţa ştiinţifică studenţească cu genericul: „Moralitatea – pilon în activitatea profesională al funcţionarului public”, consacrată Zilei mondiale a filosofiei.
În scopul reunirii tinerilor cercetători preocupaţi şi dornici de realizarea acestei misiuni nobile studenţeşti, conferinţa a avut ca obiectiv primordial promovarea şi conştientizarea valorilor morale cu aport în comportamentul funcţionarului public. Totodată, s-a accentuat rolul formelor moralităţii ca pilon în activitatea profesională.
Cercetarea ştiinţifică în domeniul filosofiei moralităţii condiţionează formarea personalităţii din punct de vedere a psihocompetenţelor.
Nota de originalitate a conferinţei a rezultat din poziţia a două elemente esenţiale: pe de o parte, din acordarea atenţiei aspectelor clasice de cercetare în domeniul ştiinţelor socio-umane, iar pe de altă parte, din argumentele filosofice relevante despre moralitate din perspectiva profesională.
Tineretul studios a prezentat comunicări de o valoare ştiinţifică, demne de apreciere, care vor avea un impact psiho-educativ în conduita viitorului funcţionar public.
Prin explicarea şi interpretarea raporturilor atitudinale, studenţii conştientizează importanţa valorificării moralităţii în constituirea unui comportament etic în societate.
Evidenţierea relaţiei dintre drept şi morală, precum şi relevarea tangenţei psiho-sociale dintre regulile de drept şi cele morale, a consolidat responsabilitatea acţiunilor întreprinse în activitatea profesională.