Reluarea procesului de studii cu prezenţa fizică

La data de 07 iunie 2021 Centrul integrat de pregătire pentru aplicarea legii a Academiei „Ştefan cel Mare” a revenit la procesul de studii cu prezenţa fizică a angajaţilor MAI. În cadrul cursului de formare profesională iniţială, care are drept scop dezvoltarea competenţelor juridice, tactice şi de comunicare, vor fi instruiţi peste 100 de subofițeri de poliție.
Modulele de instruire prevăzute de Programul de instruire a subofițerilor de poliție debutanți sunt desfășurate de către formatorii Centrului integrat de pregătire pentru aplicarea legii a Academiei „Ștefan cel Mare” şi angajații subdiviziunilor MAI, care dețin statutul de formator.
Programul de instruire a subofițerilor de poliție debutanți a fost elaborat în comun cu experții Poliției din Polonia, implicarea cărora a fost posibilă datorită Proiectului Twinning „Reforma instruirii inițiale și continue a sistemului de poliție din Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană, coordonat și avizat de subdiviziunile Poliției din domeniul ordinii și securității publice.
Instruirea dată este un pas important în modernizarea şi consolidarea de către Academia „Ștefan cel Mare” a formării inițiale și continue a sistemului polițienesc în conformitate cu standardele internaționale, ce va contribui la consolidarea supremației legii, îmbunătățirea ordinii și securității publice și protecția drepturilor omului prin dezvoltarea unei abordări accesibile, responsabile, eficiente și transparente a sistemului profesional polițienesc.