„Activitatea specială de investigaţii. Sisteme informaţionale”

6 iun. 2022

Lucrarea de față este structurată în patru capitole ordonate într-o consecutivitate logică. Primul capitol („Noțiunea și importanța sistemelor informaționale”) este axat, așa cum prezumă și denumirea acestuia, pe descoperirea noțiunii […]

Mai multe

VIOLENŢA ÎN FAMILIE

6 iun. 2022

În contextul implementării proiectului „Consolidarea capacității reprezentanților sectorului justiției în aplicarea eficientă a legislației privind violența în familie”, Departamentul „Formare continuă” al Direcţiei „CIPAL” a Academie „Ştefan cel Mare” în […]

Mai multe