36 de angajați cu statut special din cadrul subdiviziunilor MAI au exersat diverse elemente de intervenţie profesională în Poligonul Tactic al Academiei „Ștefan cel Mare”

Conform planului de instruire, în perioada 25-29 martie curent în incinta Poligonului Tactic al Academiei „Ștefan cel Mare” au fost organizate lecţii practice la compartimentul „Intervenția profesională”, de care au beneficiat mai mulţi angajați cu statut special din cadrul subdiviziunilor MAI (IGP, IGPF, IGTC).
Principalele obiective ale acestor exerciţii practice au constat în: profesionalizarea angajaților cu statut special în domeniul contactării și legitimării persoanelor; antrenarea angajaților pentru intervenția profesională asupra persoanei/persoanelor cu comportament violent; prelucrarea tehnicilor și mijloacelor de încătușare și imobilizare a delicventului; exersarea tehnicilor utilizate la percheziția persoanei; stoparea corectă a mijlocului de transport; comunicarea profesională; studierea și aplicarea tehnicilor de deplasare în teren și pătrundere în încăperi etc.
După ce au parcurs situațiile modelate în incinta Poligonului Tactic, angajații au însușit anumite tehnici și reguli tactice, obţinând, în acelaşi timp, deprinderi practice și cunoștințe necesare activităţii lor profesionale. Totodată, respectivele cursuri au oferit posibilitate fiecărui participant să înainteze corpului profesoral-didactic al Academiei diverse întrebări cu privire la cadrul normativ care reglementează situaţiile ce se referă la intervenţia profesională, să abordeze multiple probleme legate de activitatea lor cotidiană şi să-și verifice nivelul de pregătire în domeniul vizat.