Conducerea:
 
 
Vasile Cojuhari şef interimar al DCI
 
Date de contact:
 
tel:+373 22 73 32 07
 
e-mail: vasile.cojuhari@mai.gov.md:
 
Informații generale:
Structură centrală în iniţierea, organizarea şi gestionarea activităţilor internaţionale şi inter-universitare a Academiei „Ştefan cel Mare”.
Direcția cooperare internațională este specializată în stabilirea, consolidarea și menținerea relațiilor de colaborare inter-universitare, instituţionale atât cu subdiviziunile MAI, cât și cu alte instituții, organizații (publice și private) la nivel național și internațional.
 
Misiunea:
– elaborarea și monitorizarea progresului implementării memorandumurilor, acordurilor, protocoalelor, contractelor inter-universitare, planurilor, programelor și proiectelor naționale și internaționale;
– stabilirea, dezvoltarea şi consolidarea relațiilor de colaborare în domeniul învățământului superior de specialitate între Academia „Ștefan cel Mare” a MAI și alte instituții, organizații (publice și private) naționale și internaționale;
– organizarea şi participarea la conferințe, seminare și alte întruniri la instituții, organizații (publice și private) din Republica Moldova și peste hotare;
– organizarea, coordonarea și monitorizarea vizitelor oficiale și a deplasărilor de serviciu a angajaților Academiei și studenților în scopul participării la diverse măsuri cu caracter științifico-practic;
– organizarea şi coordonarea întrevederilor cu reprezentanţii structurilor de stat, delegaţiilor străine, organizaţiilor internationale, partenerilor de dezvoltare;
– dezvoltarea și menținerea programelor de mobilitate academică, proiecte de cercetare și transfer de cunoștințe cu instituțiile abilitate;
– participarea la programe educaţionale europene sau internaţionale;
– efectuarea schimbului de bune practici, informaţii şi experienţă în domeniul colaborării inter-universitare;
– consolidarea relațiilor de parteneriat cu CEPOL, INTERPA, AEPC, IPA, PAN, etc.
 
Structura organizatorică a Direcției:
– Secția relații externe;
– Serviciul mobilitate academică;
 
Contacte:
Suntem la dispoziţia celor interesaţi de a ne fi parteneri în activităţi şi proiecte atît naţionale cît şi internaţionale.
 
MD-2009, mun. Chișinău, str. Gheorghe Asachi, 21, tel. +373 22 733207
e-mail: ion.corcimari@mai.gov.md