Catedra Drept penal şi criminologie a fost fondată în anul 1992, sub conducerea profesorului universitar, doctor în drept, Alexandru Borodac.

Subdiviziunea didactică avea următoarele sarcini: asigurarea predării cursurilor de Drept penal, Criminologie şi Drept penitenciar; îmbunătăţirea continuă a activităţii didactice şi desfăşurarea muncii metodico-ştiinţifice.

Iniţial, catedra asigura şi predarea materiilor înrudite: Procedura penală, Supravegherea procurorului şi Sistemul organelor de drept.

Având la început posturi vacante, pentru predarea unor cursuri erau invitaţi profesori de la alte instituţii superioare de învăţământ. Aşa, de exemplu, cursul de prelegeri la disciplina Drept penal, partea generală, în primii ani a avut în calitate de titular pe doctorul în drept, conferenţiar universitar Constantin Florea, Şef al catedrei Drept penal şi criminologie a Universităţii de Stat din Moldova.

Printre distinşii profesori care au format temelia catedrei sunt consideraţi doctorul în drept, Alexandru Borodac, doctorul în drept Vasile Florea, doctorul în drept Valeriu Bujor, precum şi domnul Nicolai Digol.

În 1995 disciplinele Procedura penală şi Supravegherea procurorului sunt transferate la catedra creată recent – Procedură penală sub conducerea domnului Nicolai Digol. În acelaşi an corpul profesoral-didactic este completat din rândurile absolvenţilor primei promoţii a Academiei. În desfăşurarea procesului de studii se încadrează lectorii Casian S., Ursu V., Arteni D. şi Gherman M. În perioada 1998-2000 funcţiile vacante sunt iarăşi suplinite de absolvenţi ai Academiei Lari Iu., Berliba V., Zosim A., Burbulea C. şi absolventul Academiei de Poliţie din Bucureşti Cojocaru R..

În perioada ce urmează, direcţia prioritară în activitatea catedrei rămâne a fi perfecţionarea activităţii didactice. Astfel, distinsul profesor Alexandru Borodac contribuie esenţial la elaborarea şi perfecţionarea legislaţiei penale, făcând parte din autorii Codului Penal al Republicii Moldova din 2002. Pentru aportul considerabil la elaborarea manualelor de Drept penal şi perfecţionarea legislaţiei penale, în 1997 i se conferă titlul de profesor universitar şi este decorat cu medalia „Meritul civic”. În iulie 2000 profesorul universitar Alexandru Borodac este desemnat ca preşedinte al Consiliului Ştiinţific Specializat al Academiei de Poliţie „Ştefan cel Mare” pentru susţinerea tezelor de doctorat la specialitatea 12.00.08: „Drept penal şi criminologie”.

Pe parcursul anilor, catedra a fost condusă de:

Vasile Florea, doctor în drept, conferenţiar universitar.

Viorel Berliba, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar.

Radion Cojocaru, doctor în drept, profesor universitar.

Valentin Chiriţa, doctor în drept, conferenţiar universitar.

Oleg Rusu, doctor în drept, conferenţiar universitar.

Alexandru Zosim, doctor în drept conferenţiar universitar.

La moment, catedra Drept penal şi criminologie este condusă de Ion Slisarenco, doctor în drept.