La etapa actuală predarea disciplinelor din cadrul compartimentului de specializare Drept penal este asigurată la toate treptele de instruire universitară din cadrul Academiei şi anume: învăţământul superior universitar; învăţământul postuniversitar.

Pregătirea specialiştilor la specializarea Drept penal intră în responsabilitatea catedrei „Drept penal şi criminologie”.

Catedra „Drept penal şi criminologie” a fost fondată în anul 1992, începându-şi activitatea sub conducerea d-lui A. Borodac, doctor în drept, profesor universitar.

Noua subdiviziune didactică avea următoarele sarcini: asigurarea predării cursurilor de drept penal, criminologie şi drept penitenciar; îmbunătăţirea continuă a activităţii didactice şi desfăşurarea muncii metodico-ştiinţifice.

Iniţial, catedra asigura şi predarea materiilor înrudite: procedura penală, supravegherea procurorului şi sistemul organelor de drept.

Având, la început posturi vacante pentru predarea unor cursuri erau invitaţi profesori de la alte instituţii de învăţământ. Aşa, de exemplu,  cursul de prelegeri la drept penal, partea generală, în primii ani a fost ţinut de dr., conf.univ. C. Florea, şef al catedrei Drept penal şi criminologie a Universităţii de Stat din Moldova.

Printre cei care au pus temelia catedrei sunt consideraţi dr. A. Borodac, dr. V. Florea, dr. V. Bujor, dr. V. Lungu şi N. Digol.

În 1995 disciplinele Procedura penală şi Supravegherea procurorului sunt transferate la catedra creată recent – Procedură penală. În acelaşi an corpul profesoral-didactic este completat din rândurile absolvenţilor primei promoţii a Academiei. În desfăşurarea procesului de studii se încadrează lectorii S.Casian, V. Ursu, D. Arteni şi M. Gherman. În 1998-2000 funcţiile vacante sunt iarăşi suplinite de absolvenţii Academiei V. Ursu, Iu. Lari, V. Berliba, A. Zosim şi absolventul Academiei de Poliţie din Bucureşti R. Cojocaru.

Printre direcţiile în activitatea catedrei rămâne a fi perfecţionarea activităţii didactice. Disciplinele predate până la comasare cu catedra „Ştiinţe penitenciare” au fost: drept penal (partea generală şi specială) la toate facultăţile Academiei, Drept penitenciar, Criminologie şi Statistica juridică – la facultăţile nr. 1, 2 şi 4.

A.Borodac contribuie esenţial la elaborarea şi perfecţionarea legislaţiei penale, fiind autorul noului Cod Penal al Republicii Moldova. Pentru aportul considerabil la elaborarea manualelor de drept penal şi perfecţionarea legislaţiei penale, în 1997 i se conferă titlul de profesor universitar şi este decorat cu medalia „Meritul civic”. În iulie 2000 profesorul universitar A. Borodac este desemnat ca preşedinte al Consiliului Ştiinţific specializat al Academiei de Poliţie „Ştefan cel Mare” pentru susţinerea tezelor de doctorat la specialitatea 12.00.08: „Drept penal şi criminologie”.