Activitatea Cercului Ştiinţific Studenţesc „Gaudeamus” este de a îmbina proporţional procesul de învăţământ cu cel novator, creativ, de studiere minuţioasă a celor mai diverse aspecte ale unor problematici, subiecte de drept penal precum şi modul de aplicare a lor în practică.

Printre elementele considerate ca esenţiale pentru pregătirea viitorilor funcţionari de poliţie şi jurişti, se enumeră:

  • analiza practicii judiciare penale;
  • studiul evoluţiei dreptului penal şi criminologiei pe plan naţional şi internaţional;
  • studiul teoriilor penale contemporane şi a tendinţelor dezvoltării dreptului penal;
  • interpretarea teoriilor criminologice moderne şi a  noilor metodici de prevenire a infracţiunilor; etc.

La data de 27 mai 2021 a avut loc Conferinţa ştiinţifică studenţească cu genericul: „Probleme actuale de drept penal, drept execuţional-penal şi criminologie” (Ediţia a-IX-a),”, prin intermediul platformei de comunicare ,,Zoom”, care sa început cu un mesaj de salut din partea reprezentanților Academiei, și anume: Decanul Facultății Drept, ordine publică și securitate civilă, doctor în drept, conferențiar universitar, comisar-șef, Veaceslav Ursu; șeful Departamentului Cercetări Științifice, doctor în drept, conferențiar universitar, comisar principal, Oleg Rusu; șeful catedrei ,,Drept penal și Criminologie”, doctor în drept, conferențiar universitar, comisar-șef, Zosim Alexandru; doctor în drept, conferențiar universitar al catedrei ,,Drept penal și Criminologie”, comisar-șef, Valentin Chirița; asistent universitar al catedrei ,,Drept penal și Criminologie”, master în drept, inspector superior, Rotaru Ion.